Koningin spreekt tijdens bezoek aan Chemelot met Brightsite

Nieuws


Koningin Máxima heeft tijdens haar bezoek aan Chemelot en Brightlands Chemelot Campus kennisgenomen van de visie van Brightsite op circulariteit. Haar belangrijkste advies was om communicatie effectief in te zetten om zowel direct betrokkenen als het brede publiek te informeren over de link tussen basischemie en dagelijkse producten.

Koningin Máxima gaf aan haar bezoek aan Chemelot aan dat de chemische sector op het punt staat een nieuwe verhouding met de maatschappij te ontwikkelen. De koningin ontving een rondleiding en voerde gesprekken met diverse organisaties en ondernemingen gevestigd op het industrieterrein over hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Managing director Arnold Stokking nam de koningin mee in de kansen en uitdagingen van de transitie naar circulariteit, waarbij de infographic uit Brightsite Transition Outlook 2023 de illustratie vormde.

In een goed gesprek, waarbij Uniper, RWE en SABIC Trucircle aanschoven, benadrukte de koningin het belang van de systeemtransitie en toonde ze begrip voor de enorme uitdaging waar de industrie voor staat. Haar belangrijkste advies bestond uit het goed vormgeven van communicatie met een brede groep, om zo niet alleen betrokkenen in de directe waardecirkels te betrekken, maar ook het brede publiek het verband laten zien van de basischemie met de producten die zij dagelijks gebruiken.

Foto Marcel van Hoorn

De transitie naar klimaatneutraal in 2050, of zoveel eerder als mogelijk, is het uitgangspunt van Brightsite, waarbij onderwerpen als nationale en Europese regulering en zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland ook op tafel kwamen. Stokking kijkt tevreden terug: “We danken koningin Máxima voor haar interesse en deze mooie kans om vanuit Brightsite de innovatiekracht van de kennisinstellingen verbonden met het bedrijfsleven te laten zien, een voorbeeld in de chemische industrie.”