Lessen geleerd en geleerde lessen: syngas in duurzaam perspectief

Artikel

Technologische ontwikkelingen hebben Chemelot gevormd tot de site die het nu is. Tegelijkertijd bieden ze aanknopingspunten voor het maken van een verduurzamingsroadmap richting de ijkjaren 2030 en 2050. Synthesegas oftewel syngas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof, heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Chemelot en kan mogelijk ook een rol gaan spelen in de verduurzaming van de site. In dit artikel gaan historici Ton van Helvoort (Acta Biomedica) en Ernst Homburg (Universiteit Maastricht) in gesprek met Brightsite’s Paul Brandts en Reinier Grimbergen over de geschiedenis en toekomst van syngas en de uitdagingen van de energie- en grondstoffentransitie.

De chemische industrie moet, gezien haar om- vang, een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. Op Chemelot worden nu voor de synthese van kunststof- producten en kunstmest nafta en aardgas gebruikt. In 2019 zorgden deze processen voor 5,8 megaton emissie van broeikasgassen, goed voor ongeveer 30% van de Limburgse uitstoot en voor 3% van de totale Nederlandse emissie. Door te kiezen voor ‘groene’ grondstoffen en over te schakelen op duurzame elektriciteit voor de ener- gievoorziening, kunnen fabrieken op Chemelot verduurzamen.

Paul Brandt, Intelligence Officer Brightsite:

“Als we in de toekomst genoeg CO₂-vrije energie en netcapaciteit tot onze beschikking hebben, is syngas uit water en CO₂ de ultieme manier om allerlei producten te maken.”

Paul Brandts
Intelligence Officer Brightsite
Paul.Brandts@brightlands.com

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

We moeten alle zeilen bijzetten om de transitie van energie en grondstoffen tijdig te bewerkstellingen. Syngas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof, kan niet alleen in het verleden van Chemelot, maar ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de site. Wilt u meer weten over de nieuwe route die syngas biedt naar een toekomstbestendige circulaire chemische industrie, of wilt u participeren in deze ontwikkeling? Neem dan contact met ons op.