Loek Radix, Chemelot: “Niet alleen woorden, maar daden”

Testimonial

De enorme welvaartsexplosie die de Westerse landen (later ook Azië) na de Tweede Wereldoorlog hebben gerealiseerd heeft drie redenen; de ruime beschikbaarheid van goedkope energiebronnen (steenkool, olie en aardgas), de indrukwekkende productiviteitsstijging in de basisindustrie zoals chemie en staal, waardoor basisgrondstoffen spotgoedkoop zijn. Basisgrondstoffen die aan het begin staan van nagenoeg alle industriële maakprocessen. En op de derde plaats is de voedselvoorziening inmiddels probleemloos, dankzij de steeds slimmere inzet van kunstmest in landbouw. Deze ontwikkeling, zo weten we inmiddels, heeft ook een keerzijde; klimaatverandering en uitputting van fossiele grondstoffen. Inmiddels genoegzaam bekend.

De grote uitdaging waar de samenleving voor staat is: Hoe verduurzamen we de energievoorziening en de productie van basisgrondstoffen, terwijl we tegelijkertijd onze welvaart min of meer kunnen handhaven. Chemelot staat in het centrum van deze uitdaging. Op Chemelot produceren we grote hoeveelheden grondstoffen voor kunststoffen en kunstmest. We doen dat op basis van fossiele grondstoffen en gebruiken daarbij heel wat energie. Tegelijkertijd staat Chemelot op de tweede plaats in Nederland wat betreft de industriële uitstoot van broeikasgassen. De kunst is om onze producten te blijven produceren, als basis van onze welvaart, maar om dat op een duurzame, circulaire manier te gaan doen.

Hoe verduurzamen we de energievoorziening en de productie van basisgrondstoffen, terwijl we tegelijkertijd onze welvaart min of meer kunnen handhaven?

De plannen liggen klaar. Voor 2030 en voor 2050. Niet alleen woorden, maar ook daden. Chemelot is het industriële cluster dat momenteel koploper is in de reductie van broeikasgassen. Dankzij de hoge mate van integratie op Chemelot is onze opgave, conceptueel, te overzien. We moeten onze fossiele grondstoffen vervangen door circulaire grondstoffen (afval en biomassa) en we moeten groene elektriciteit als energiedrager gaan gebruiken voor onze processen. Lees in deze nieuwsbrief hoe we over dat laatste met overheid en netbeheerder in gesprek zijn.  Er wordt op Chemelot al flink geïnvesteerd in de productie van circulaire grondstoffen en de benodigde groene elektriciteit moet beschikbaar worden gemaakt. Daarvoor moet er nog veel ontwikkeld worden, de benodigde technologie ligt niet op de plank. Hierin speelt Brightsite een cruciale rol.  Dit alles overziend, durf ik te zeggen: als er één chemisch cluster in slaagt om in 2050 volledig circulair te zijn, dan is het Chemelot wel.