Maak kennis met Paul Brandts, geestelijk vader van het SCIAR-model

People

Paul Brandts, chemicus van origine, is bij uitstek een kenner van Chemelot en haar technologieën. Gestart in 1986 bij DSM, met Research & Development als rode draad in zijn carrière, droeg hij als Competence Center Manager medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de industrie zoals we die kennen op de huidige site. Nadat hij bij Fibrants voorganger DFI in aanraking kwam met duurzaamheidsontwikkeling, stond hij enkele jaren later aan de wieg van Chemelot 2025, het visiestuk voor de toekomst van Chemelot, in samenwerking met onder andere Loek Radix en Emmo Meijer.

Zijn geloof in de integrale rol van chemie en technologie voor procesontwikkeling voor de transitie van de chemie plaatste hem ook aan de wieg van Brightsite, het kenniscentrum dat hij ziet als linking pin in de complexe inhoudelijke verbindingen op site en tussen site en buitenwereld. Nadat fossiele grondstoffen zijn carrière, en met hem die van vele anderen, hadden gevormd, kwam hij tot de overtuiging dat het roer om moet om als samenleving te overleven. Een duurzame samenleving in 2050 is realiseerbaar door vroegtijdig de juiste keuzes te maken. Die overtuiging heeft geleidt tot systeemdenken, het zichtbaar maken van opties en concepten binnen een systeem in transitie, met het circulaire SCIAR als het eerste tastbare model.

Paul is actief gebleven voor Chemelot en beschouwt echte competentie als een menselijke kracht, waarin teams op basis van bundeling van de juiste multidisciplinaire kennis en kunde in samenwerking doelen bereiken. Hij werkt sinds 2016 als zelfstandige in de rol van Intelligence Officer, waarbij hij zijn tijd verdeelt tussen Brightlands Chemelot Campus en Brightsite.