Manon Bloemer VNCI: “Chemie is deel van de oplossing, circulariteit de route.”

Testimonial

Chemiebedrijven staan voor twee grote uitdagingen: het reduceren van CO₂-uitstoot en het verduurzamen van producten. Het huidige beleid richt zich vooral op het verminderen van directe CO₂-uitstoot, terwijl juist aan de productkant een enorm potentieel ligt. Door in te zetten op het gebruik van duurzame biogrondstoffen en recyclebaar afval (alternatieve koolstofbronnen) om chemische bouwstenen te maken, bespaar je CO₂ én bouw je aan duurzame, circulaire waardeketens die wereldwijd positieve klimaatimpact hebben.

In ons onlangs gelanceerde rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ laten we als brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland de stappen zien die de sector nu al zet om over minder dan dertig jaar klimaatneutraal en circulair te zijn. De realiteit is dat we tot 2050 geen tijd te verliezen hebben; het is nu tijd om door te pakken. Inmiddels zijn allerlei projecten gestart, op het gebied van energie-efficiëntie, CO₂-afvang en -opslag, waterstof en elektrificatie en zetten we in op verduurzaming van producten. Maar we kunnen dit niet alleen. Als chemische sector zoeken we meer dan ooit de samenwerking in de keten om ook in de toekomst producten te kunnen blijven maken die bijdragen aan welvaart en welzijn. De sleutels voor een succesvolle transitie zijn: samenwerking in de keten, eenduidig beleid, investeren in voldoende en tijdige infrastructuur en financiële ondersteuning voor innovatieve technieken die nog niet rendabel zijn.

We zijn blij dat Brightsite zich inzet voor de vergroening van de chemie. Brightsite’s inspanning op het gebied van groene waterstofproductie is een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Manon Bloemer
Directeur Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)