Mark Verheijen aangesteld als clusterregisseur Chemelot om duurzaamheid te versnellen

Nieuws

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft Mark Verheijen aangesteld als clusterregisseur voor Chemelot. Zijn voornaamste taak is het versnellen van de verduurzaming van de Nederlandse industrie door toezicht te houden op projecten en het oplossen van knelpunten tussen bedrijven, overheden en netbeheerders met betrekking tot investeringen in de energie-infrastructuur.

Verheijen benadrukt de noodzaak om fossiele grondstoffen te vervangen door herbruikbaar plastic, afval en biomassa en om de industrie in Nederland te behouden. Hij zal besluitvorming stimuleren, interne afhankelijkheden binnen organisaties identificeren en werken aan het vertrouwen tussen bedrijven en de overheid, die voortdurend hun doelstellingen wijzigt.

Samen met vier andere clusterregisseurs zal Verheijen zich richten op verschillende industriegebieden, waaronder Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Zeeland-West-Brabant, en Rotterdam-Moerdijk, om de verduurzaming te bevorderen en CO2-uitstoot drastisch te verminderen. De totale CO2-reductie van 14,5 megaton voor 2030 is nu in zicht, wat overeenkomt met ruim 90% van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Verheijen en zijn collega-regisseurs zullen als bruggenbouwers fungeren tussen alle betrokken partijen en Den Haag, en helpen bij het oplossen van knelpunten om de verduurzaming te versnellen.