Meet the Students: engineers van de toekomst over chemie en duurzaamheid

People

Bij Brightsite gaat het streven naar duurzaamheid en circulariteit verder dan alleen woorden; het is een tastbare inzet. Programmalijn 6 is gewijd aan het opleiden van breed geschoolde afgestudeerden met de vaardigheid om interdisciplinaire uitdagingen aan te pakken. Laten we eens kijken naar de ervaringen van drie studenten van de Faculty of Science and Engineering van de Universiteit Maastricht, die bijdragen aan Program Line 6 en zich verdiepen in duurzame verandering.

 

Een holistische benadering van duurzaamheid

In hun streven naar een duurzame toekomst benadrukken de studenten van Brightsite het belang van een holistische benadering. Alexia Mathias, 4e jaars student Business Engineering, benadrukt de boeiende verbinding tussen het bedrijfsleven en de technische wereld. Ze legt uit: “Studeren aan de Universiteit Maastricht biedt diverse mogelijkheden en waardevolle onderwijsmethoden, die mijn academische en persoonlijke groei stimuleren.” Deze unieke mix van kennis stelt haar in staat om te streven naar een duurzamere toekomst, waarbij de circulaire economie wordt geïntegreerd in het dagelijks leven ten gunste van zowel de natuur als de samenleving.

Alexia Mathias Tabatabai Molins, 3e-jaars student aan de Universiteit Maastricht:

“De circulaire economie betekent voor mij dat we de meervoudige toepassingen van materialen erkennen en duurzame, idealiter herbruikbare producten ontwerpen. Het is essentieel om dit concept in ons dagelijks leven te integreren. Bovendien komt het omarmen van de circulaire economie zowel de natuur als de maatschappij ten goede, wat het belang van de invoering ervan benadrukt.”


Datagestuurde oplossingen voor emissiereductie

Voor Luis Tabatabai Molins, 3e jaars student Business Engineering, is het benutten van de kracht van gegevens van het grootste belang voor het optimaliseren van fabrieksprocessen en het verminderen van emissies. Zijn stage bij de afdeling Business Intelligence van Fibrant bestaat uit het bouwen van een Data Warehouse ter ondersteuning van datagestuurde besluitvorming. Luis is ervan overtuigd dat gegevens kosten- en emissiereducties voor bedrijven kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Luis Tabatabai Molins, 3e-jaars student aan de Universiteit Maastricht:

“Het programma heeft mij bewuster gemaakt van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met name in Spanje waar hier weinig aandacht voor is. Door deze kennismaking ben ik me meer bewust geworden van de problematiek en heb ik technische vaardigheden opgedaan om effectief bij te dragen aan het bereiken van deze doelen.”


De circulaire economie omarmen

Erik-Peter Henrichs, Erik-Peter Henrichsook een 3e-jaars student Business Engineering, is enthousiast over het omarmen van de circulaire economie. Hij benadrukt: “Het ontwerpen van afvalbeperkende, hulpbronefficiënte producten en systemen is de sleutel.” Erik-Peters stage bij de afdeling Business Intelligence van Fibrant bestaat uit het bouwen van een Data Warehouse om de flexibiliteit van een fabriek te vergroten als reactie op schommelingen in de elektriciteitsprijs. Dit interdisciplinaire project benadrukt de waarde van teamwerk en verschillende perspectieven bij het oplossen van problemen, een essentieel aspect van de onderwijsaanpak van Program Line 6.

Erik-Peter Henrichs, 3e-jaars student aan de Universiteit Maastricht:

“Het belangrijkste inzicht dat ik heb opgedaan is dat de circulaire economie meer inhoudt dan alleen recycling; het omvat ook reparatie, hergebruik en het verlengen van de levensduur van producten, waarbij rekening wordt gehouden met de rol van de natuur. Het is van cruciaal belang om producenten en consumenten bewust te maken van deze mogelijkheden en pioniers te vragen om de haalbaarheid en het belang ervan aan te tonen.”

 

Onderwijs en menselijk kapitaal: De sleutel tot vermindering van broeikasgasemissies

Het belang van Program Line 6 wordt duidelijk als we kijken naar het ambitieuze doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te verminderen. Door studenten diverse kennis en op duurzaamheid gerichte vaardigheden bij te brengen, bereidt het programma hen voor op de complexe uitdagingen die voor hen liggen. Deze jonge geesten, geïnspireerd door de visie van het programma, laten het potentieel zien van holistisch denken, gegevensoptimalisatie en interdisciplinaire samenwerking bij het realiseren van een duurzamere toekomst.