Met e-boiler investeert USG in duurzame toekomst

Artikel

Een groot deel van de processen en installaties in de chemische industrie moet in 2050 aangedreven worden door duurzame elektriciteit. Elektrificatie van processen op Chemelot is dan ook een hot topic. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van een elektrische boiler door Utility Support Group (USG), het nutsbedrijf van Chemelot.

Waar Chemelot nu een geïntegreerde site gebaseerd op gebruik van nafta en aardgas is, zijn elektrificatie en vergroening van grondstoffen de toekomst. “Als USG kijken we wat we aan verduurzaming kunnen bijdragen. Daarbij kwamen we al snel uit bij de e-boiler. Een haalbaarheidsonderzoek heeft laten zien dat een elektrische stoomketel goed zou passen in ons systeem. Nu we een SDE++-subsidie hebben gekregen, kunnen we aan de slag. Halverwege 2023 kan de e-boiler operationeel zijn”, verwacht Sonny Schepers, verantwoordelijk voor duurzaamheidsprojecten binnen USG.

Sonny Schepers, verantwoordelijk voor duurzaamheidsprojecten bij USG:

“De e-boiler raakt twee duurzaamheidsvlakken: het reduceert CO₂-emissie op Chemelot en levert een bijdrage aan de landelijke netstabiliteit.”

René Slaghek
Programma Manager
+31 (0)6 20 01 59 35
info@brightsitecenter.com

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het toekomstperspectief is dat Chemelot de nationale doelstellingen voor broeikasgasreductie heeft gehaald door de meest kosteneffectieve maatregelen te implementeren en tegelijkertijd de productie te waarborgen. In 2050 is Chemelot volledig CO₂-neutraal, op basis van een optimaal transitiepad. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.