Met nieuwe generatie plasmaprocessen richting circulaire chemie

Programmalijn 1Project

Het streven is dat in 2050 een groot deel van de processen en installaties op Chemelot aangedreven wordt door duurzame elektriciteit, om daarmee de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Brightsite’s programmalijn ‘Emissiereductie door elektrificatie’ onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om dit voor elkaar te krijgen. Plasmatechnologie is één van de belangrijke opties waar naar gekeken wordt. We willen nieuwe generaties plasmaprocessen ontwikkelen die efficiënter zijn en een belangrijke stap richting een circulaire chemie.

Behalen van klimaatdoelen

Brightsite richt zich onder meer op het ontwikkelen en het toepassen van technologieën voor het verminderen van emissies door elektrificatie. Arnold Stokking, Managing Director van Brightsite: “De CO2– uitstoot moet omlaag. Dat is duidelijk, maar niet eenvoudig. Plasmatechnologie zal door middel van elektrificatie het gebruik van aardgas als energiebron voor processen kunnen vervangen en is daarom een zeer belangrijke route voor het behalen van de klimaatdoelen. Dit maakt plasma-activering voor Brightsite een belangrijke technologie, zowel voor het aanpassen van fabrieksprocessen, als voor de nieuwe generatie onderzoekers en engineers die deze ontwikkelt en ermee gaan werken. Daarom is prof. dr. Gerard van Rooij in 2020 aangesteld als hoogleraar Plasmachemie, de eerste aanstelling van de Maastricht University (UM) binnen Brightsite”.

Plasmatechnologie, hoe werkt het?

Plasma wordt ook wel de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas. Wanneer een gas in een voldoende sterk elektrisch veld wordt gebracht ontstaat een toestand waarin gasdeeltjes ioniseren. Dit geïoniseerde gas bestaat uit gasmoleculen en reactieve deeltjes zoals ionen, elektronen en radicalen. Deze combinatie van reactieve deeltjes maakt (nieuwe) chemische reacties mogelijk. In het hart van deze elektrische vlam, het hart van de plasmawolk, is de temperatuur heel hoog. Onder deze omstandigheden kunnen zeer snel moleculen gesplitst en gevormd worden. En omdat een plasma opgewekt wordt met elektrische energie is het proces erg duurzaam wanneer er groene elektriciteit wordt gebruikt.

Hans Linden
Programma Manager
+31 (0)6 520 526 96
hans.linden@tno.nl

Samenwerken?

Het toekomstperspectief is dat in 2050 het merendeel van de processen en installaties in de chemische industrie wordt aangedreven door duurzame elektriciteit. Brightsite staat voor de ontwikkeling en opschaling van deze technologieën en het omzetten van expertise in een verdienmodel. Wilt u bijdragen aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten?