Met plasmatechnologie helpt Brightsite energietransitie verder – Het Financieele Dagblad (FD)

Artikel

Onlangs opende op de Brightlands Chemelot Campus het Brightsite Plasmalab. Dit is de plek waar bedrijven en kennisinstellingen, zoals de Universiteit Maastricht en TNO, samen aan elektrische oplossingen werken voor de chemische industrie. In 2050 moet immers een groot deel van de processen en installaties in de chemische industrie in 2050 aangedreven worden door duurzame elektriciteit. Lees het artikel in Het Financieele Dagblad (FD).

Plasmatechnologie is de toekomst

Plasmatechnologie is een veelbelovende optie om bestaande processen te verduurzamen. Het vervangt aardgas als energiebron voor specifieke chemische processen door middel van elektrificatie. Het Brightsite Plasmalab is dé fysieke plek die we nog misten om innovatieve bedrijven en kennis bij elkaar te laten komen om de technologie verder op te schalen.

Behalen van transitiedoelen

Het lab is gebaseerd op een heldere visie: werken aan specifieke routes om moleculen te splitsen en te formeren, de kern van chemie, en tegelijkertijd werken aan opschaling van deze technologie zodat het ook echt bijdraagt aan het behalen van de transitiedoelen. Daarbij zijn de kennisinstellingen van groot belang.

Arnold Stokking, Managing Director Brightsite:

“Er zit zoveel kennis en energie tussen de verschillende partijen, die samenwerking is echt key.”

Vergroeningsuitdagingen in de Chemie met het Nationaal Groeifonds

Onlangs heeft de overheid een handreiking naar het bedrijfsleven gedaan in de vorm van het Nationaal Groeifonds. Brightsite ondersteunde diverse aanvragen voor grote vergroeningsuitdagingen in de chemie, waaronder het Plasmalab, maar ook de inzet van afval als alternatieve grondstof, het vervangen van olie door suiker als grondstof voor plastics en de toekomst van industriële waterzuivering. De uitdagingen in de chemische industrie zijn enorm en door het groeifonds hopen we in staat te zijn om niet alleen nieuwe oplossingen te bedenken, maar deze ook op grotere schaal uit te rollen.