Met uniek CIMS-model data leveren aan integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

Artikel

Chemelot is, net als de andere vijf industrieclusters in Nederland, gevraagd om voor de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) data aan te leveren over wat er nodig is aan infrastructuur om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Een zeer complexe vraag die met behulp van Brightsite’s unieke CIMS-model naar voldoening beantwoord kon worden. In dit artikel vertelt John Kerkhoven van onderzoeksbureau Kalavasta over II3050 en de uitdagingen van modelleren om voorspellingen over klimaatneutrale energievoorziening in 2050 te doen.

De Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 wordt door de Nederlandse netbeheerders, in consultatie met alle sectoren in de Nederlandse samenleving, uitgevoerd in het kader van het Nationale Klimaatakkoord met als doelstelling de emissie in 2050 tot nul terug te brengen. Onderzoeksbureaus Berenschot en Kalavasta voeren voor II3050 scenariostudies uit, die vier mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 schetsen met de verschillende paden naar 2050, in het bijzonder de tussenjaren 2030, 2035 en 2040. Het gaat daarbij niet alleen om de energiedragers gas en elektriciteit, maar ook om warmte, waterstof, groen gas en CO2. Het doel van II3050 is het bieden van een breed gedragen langetermijnperspectief voor een dergelijk systeem met bijbehorende energienetten.

John Kerkhoven, partner and medeoprichter van Kalavasta:

“We zijn begonnen met een eerste fase waarin vier klimaatneutrale energiescenario’s voor Nederland in 2050 zijn ontwikkeld. Per scenario verschilt bij wie de belangrijkste zeggenschap ligt.”

About Kalavasta
Kalavasta is een strategisch adviesbureau dat transities naar duurzame evenwichten wil ontdekken en bevorderen. Ze werken zowel aan het beperken van de klimaatverandering via bijdragen aan de energietransitie als aan de transitie die aanstaande is in landbouw-, voedsel- en natuursystemen. Opdrachtgevers waarderen Kalavasta om diens scherpe strategische analyses, die altijd onderbouwd worden met transparante kwantitatieve rekenmodellen. Deze rekenmodellen worden zo veel mogelijk gedeeld en staan gratis ter beschikking voor een ieder die interesse heeft. Zo kunnen de rekensommen worden geverifieerd én worden anderen in de gelegenheid gesteld hun eigen analyses te maken, door zelf de aannames ten behoeve van de rekensommen te kunnen aanpassen. Wilt u meer weten over Kalavasta? Bekijk www.kalavasta.com.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdragen, neem dan contact met ons op.