Met warmtebatterij verliesvrij restwarmte vervoeren naar huishoudens

Artikel

De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan neemt toe. Een van de mogelijke opties is het rendabel hergebruiken van industriële restwarmte. Een warmtebatterij maakt het mogelijk warmte op te slaan en vervolgens later, en op een andere plek, weer beschikbaar te stellen. Brightsite verkent met een consortium van partners de mogelijkheden van een warmtebatterij op basis van zout en water. 

Het benutten van restwarmte biedt een enorm potentieel om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. SABIC ziet al jaren het belang in van het hergebruiken van restwarmte ontstaan in processen en is als een van de initiatiefnemers betrokken bij Het Groene Net. Bert Bosman, specialist klimaat en energie bij SABIC: “Als je dicht genoeg bij een bron van restwarmte woont, binnen 10 kilometer, dan is dat de goedkoopste manier om van het gas af te gaan. Helaas loopt het daadwerkelijk leveren van restwarmte vertraging op doordat het tijd kost voordat de kostbare infrastructuur er ligt.” De snelle uitrol van warmtenetten zoals Het Groene Net wordt belemmerd door grote investeringsrisico’s: de vereiste lange leveringszekerheid van een warmtebron en een initieel voldoende groot klantenbestand. De warmtebatterij vormt wellicht een oplossing voor het vervoeren van restwarmte en biedt mogelijkheden voor het flexibiliseren van warmtenetwerken zoals Het Groene Net.

Olaf Adan, oprichter Cellcius, onderzoeker TNO en hoogleraar TU/e:

“In tegenstelling tot andere oplossingen voor warmteopslag verliest de warmtebatterij de opgeslagen energie niet. Daarmee wordt warmte verliesvrij transporteerbaar en rendabel op andere plekken te gebruiken, zonder dat er een duur warmtenetwerk nodig is.”

Lianne van Oord
Programma Manager
+31 (0)6 278 218 16
lianne.oord-van@sitech.nl

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, heeft programmalijn Procesinnovatie als doel het verminderen van broeikasgassen door het afvangen, opslaan of benutten van CO₂ en het elimineren van N₂O-emissies. De programmalijn richt zich onder andere op efficiënt hergebruik van restwarmte. Wilt u bijdragen aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.