Onderzoek naar mogelijkheden CCU op Chemelot

Artikel

Het benutten van afgevangen koolstofdioxide (CO₂) als grondstof voor nieuwe productieprocessen, oftewel Carbon Capture and Utilization (CCU), is een van de mogelijke routes richting verduurzaming van de chemie. Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, wil Brightsite’s programmalijn 3 ‘Proces- en site-innovatie’ de uitstoot van broeikasgassen verminderen door onder meer het afvangen en opslaan of benutten van CO₂. TNO-onderzoeker Juliana Monteiro heeft binnen Brightsite een studie geleid naar de mogelijkheden van CCU voor Chemelot.

“Binnen programmalijn 3 ‘Proces- en site-innovatie’ kijken we naar mogelijkheden om CO₂-uitstoot terug te dringen op Chemelot. We onderzoeken de mogelijkheden om de uitstoot van de huidige processen te reduceren en welke nieuwe technologieën daarbij behulpzaam kunnen zijn.”, vertelt Lianne van Oord, Programma Manager bij Brightsite. Een van de mogelijkheden die wordt onderzocht is of CCU een manier is om de zogenaamde scope 1 CO₂ te reduceren, naast bijvoorbeeld de opslag van CO₂ (CCS — Carbon Capture and Storage). “Waar CCS gaat over CO₂-opslag richt CCU zich op hergebruik van afgevangen CO₂ voor nieuwe producten. Want waarom zou je CO₂ opslaan als je het kunt gebruiken? We weten dat het recyclen van plastic ter vervanging van fossiele grondstoffen niet voldoende zal zijn om aardgas en nafta te vervangen. Daarom is het noodzakelijk om verder te kijken en hebben we Chemical Engineer Juliana Monteiro gevraagd om uit te zoeken wat de kansen en uitdagingen voor CCU op Chemelot zijn”, aldus Van Oord. Uit de eerste verkennende stappen bleek al snel dat CCU geen oplossing is voor scope 1 reductie, omdat alleen toepassingen die minstens 100 jaar CO₂ vasthouden meetellen. Daarnaast is een route alleen groen als de CO₂ die opgeslagen wordt niet van fossiele bronnen komt.

Lianne van Oord, Programma Manager Brightsite:

“Als Brightsite wegen we af wat, waar en wanneer de passende opties voor het aangaan van de klimaatuitdagingen zijn.”

De koolstofcirkel dichten

“Gezien het streven naar een klimaatneutrale chemische sector, is een grondstoftransitie noodzakelijk. De koolstof die we nu uit fossiele grondstoffen halen, moeten we ergens anders uit halen. CO₂ is een interessante bron naast andere opties die we hebben, zoals (plastic) afval en biomassa. Naar verwachting kan recycling in Europa, in het beste zeer circulaire scenario, voldoen aan 65% van de koolstofbehoefte binnen de chemische industrie. CO₂ kan gebruikt worden om de koolstofkringloop te sluiten. In dit onderzoek ‘CO₂ utilisation opportunities at Chemelot’ hebben we puur en alleen gekeken naar CO₂ als alternatieve koolstofbron. We hebben koolstof nodig, het moet ergens vandaan komen.

Biogene bronnen zullen beperkt zijn en CO₂ uit de lucht halen is duur. CCU is misschien niet het vanzelfsprekende antwoord op klimaatverandering, maar kan wel een betrouwbare koolstofbron zijn in een sterk ‘gedefossiliseerde’ toekomst.

Het omzetten van CO₂ in bruikbare bouwstenen is echter niet zo eenvoudig. Voor het hergebruiken van CO₂ is veel chemie én energie nodig”, stelt Monteiro.

Juliana Monteiro, Chemical Engineer TNO:

“CCU kan op termijn een rol gaan spelen op Chemelot, maar het is niet waarschijnlijk dat het de belangrijkste recarbonisatieroute zal zijn omdat het zo energie-intensief is.”

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdragen. Neem dan contact met ons op.