Online Clean Hydrogen Conference

Evenement

Er zijn verschillende technologieën om waterstof CO₂-neutraal te maken, we kunnen niet alleen vertrouwen op elektrolyse! Aldus Arnold Stokking, spreker op de Clean Hydrogen Conference. Zijn presentatie gaat in op de alternatieve opties en waarom het belangrijk is om verder te kijken dan elektrolyse als oplossing om waterstof CO₂-neutraal te creëren. De Clean Hydrogen Conference maakt deel uit van de Brightlands Chemistry of the Future Series, die wordt georganiseerd door Jakajima in nauwe samenwerking met strategische partner Brightlands Chemelot Campus.

Programma 18 mei 2021 | 14:00 – 18:00 uur

Het programma biedt (inter) nationale sprekers om hun visie en ervaring op deze zich snel ontwikkelende markt te presenteren. Hier zijn enkele hoogtepunten van het programma. Klik hier voor het volledige programma van de conferentie.

 • Brightsite ‘s approach to the feedstock transition | Arnold Stokking, Brightsite
  Voor geïntegreerde chemiesites als Chemelot is de grondstoffentransitie naar CO₂-neutraal opereren het dominerende onderwerp met het oog op de energietransitie. Waterstof is op Chemelot vooral een grondstof. Brightsite biedt een open innovatieplatform voor een op feiten en wetenschap gebaseerd transitiepad.
 • Hydrogen variable cost analysis for multi-product processes | Joris van Willigenburg, Sitech Services
  Sommige waterstofproductietechnologieën produceren bijproducten, zoals ethyleen. Dit roept vragen op over het onderwerp hoe de besparing op hulpbronnen als gevolg van deze bijproducten kan worden gewaardeerd en hoe de variabele productiekosten van deze technologieën kunnen worden berekend. Binnen het Brightsite consortium hebben we een nieuwe en nauwkeurigere methodologie ontwikkeld dat vaak wordt gebruikt in bijvoorbeeld LCA-studies.
 • Role of clean hydrogen in a sustainable circular chemical site | René Slaghek, Brightsite / Sitech Services
  Showcase hoe nieuwe technologieën voor de productie van groene waterstof een essentiële rol kunnen spelen bij de transformatie van een geïntegreerd chemisch cluster naar een duurzame circulaire site.
 • Hydrogen, electrification and circularity – a plasma chemistry perspective | Prof. Dr. Ir. Gerard van Rooij, Maastricht University
  In deze bijdrage zal worden benadrukt hoe plasmachemie mogelijk compatibiliteit kan combineren met bijvoorbeeld intermitterende en lokale productie om deze moleculen te activeren met maximale energie-efficiëntie. Er zal worden getoond hoe een hoge vermogensdichtheid zorgt voor snelle dynamiek, procesintensificatie en nieuwe mogelijkheden voor selectiviteit
 • Hydrogen, electrification and circularity – a plasma chemistry perspective Part 2 | Hans Linden, Brightsite / TNO
  Door gebruik te maken van plasmatechnologie kunnen we methaan op een effectieve manier gebruiken door het om te zetten in waterstof en hoogwaardige koolwaterstoffen, zoals acetyleen en etheen, die de basis vormen van kunststoffen, zonder dat er CO₂ vrijkomt. Brightsite richt een nieuw plasmalab op met als doel de bestaande plasmatechnologie te optimaliseren, nieuwe plasmaprocessen te ontwikkelen en een belangrijke stap te zetten naar de ultieme circulaire chemie.

Benieuwd naar de alternatieve mogelijkheden om groene waterstof te maken?

Neem deel aan de online conferentie op 18 mei 2021, van 14.00 – 18.00 uur. Wilt u een kortingscode ontvangen om u gratis aan te melden? Schrijf u in voor de Brightsite nieuwsbrief, dan sturen wij u de code toe.