Ontmoet Gavin Phillips

People

Ontmoet onze nieuwe Programma Manager Education and human capital. Gavin Phillips is onlangs gestart bij de Universiteit Maastricht, Faculteit Science and Engineering (FSE), als Programme director BSc Circular Engineering. Hij voelt een grote verantwoordelijkheid voor het verder leiden van dit nieuwe programma en waardeert het harde werk van het hele team bij het ontwikkelen en lanceren van de BSc Circular Engineering dit studiejaar. Naast het ontwikkelen van innovatieve technologieën en het stimuleren van de commerciële toepassing ervan is Brightsite gericht op onderwijs. Het opleiden van een nieuwe generatie onderzoekers en engineers die vernieuwingen in praktijk kunnen brengen is een vereiste om de transitie binnen de chemische industrie en een circulaire economie tot een succes te maken. Met de verdere ontwikkeling van de BSc Circular Engineering levert Gavin een actieve bijdrage aan het opleiden van deze engineers van de toekomst.

Voordat Gavin naar Maastricht kwam, was hij een van de oprichters van de Faculteit Science and Engineering aan de Universiteit van Chester Engeland op een nieuwe industriële campus die in 2014 werd overgenomen van Royal Dutch Shell. In die periode bekleedde Gavin tal van functies, meest recent als waarnemend hoofd van de afdeling Fysische en Wiskundige Wetenschappen. Gavin wil studenten praktische industriële ervaring bieden en hen in staat stellen hun professionele netwerken al tijdens de studie op te bouwen. Hij is er bijzonder trots op dat afgelopen zomer drie van zijn oud-studenten samen met een van zijn industriële medewerkers een nieuw start-up ingenieursbureau hebben opgericht, Motrac Research Engineering.

Gavin’s onderzoeksinteresses liggen bij het domein van duurzame gebouwde omgevingen en landbouw en bij Chester leidde hij het DOMESTIC Laboratory voor het ontwikkelen van nieuwe huishoudelijke technologieën en het begrijpen van de impact van het milieu op huishoudens, menselijke gezondheid en welzijn. Daarnaast richtte hij zich op het ontwikkelen van sensorgebaseerde monitoring van ammoniakemissies systemen voor de pluimveehouderij. Een carrière in Environmental Science and Engineering heeft Gavin, die opgroeide in de voormalige kolenmijnregio in Zuid-Wales, de kans gegeven om te werken in de VS, Schotland, Duitsland en meest recentelijk in Engeland.

Let’s connect

LinkedIn: @GavinP.
Mail: g.phillips@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 (0)6 28 04 38 48