Ontmoet Kim Wiersma

People

We verwelkomen Kim Wiersma, die per 1 juni de functie van secretaris voor Brightsite gaat bekleden. Kim stapt over naar de Faculty of Science & Engineering van Maastricht University, waarvoor zij activiteiten van de faculteit op de Chemelot Campus gaat managen.

Kim heeft een achtergrond in Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht, die na enkele omzwervingen ook haar werkgever werd, startend met Juridische zaken. Daarnaast heeft zij gewerkt voor de afdeling Finance, waar zij zich bezighield met advisering voor (strategische) samenwerkingsverbanden, projecten en beleid inclusief het opstellen van contracten en deelname aan de onderhandelingen met de betrokken partijen. Zo is zij ook betrokken geweest bij de oprichting en ontwikkeling van de Brightlands Campussen en andere publiek-private initiatieven, waaronder Brightsite.

Connecten?
M: kim.wiersma@maastrichtuniversity.nl

Over Brightsite

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie en grondstoffen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te bieden voor andere sectoren. Wij stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te bereiken, in overeenstemming met de klimaatuitdaging en de energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, toegewijd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier.