Ontmoet Rinke Altink

People

We verwelkomen Rinke Altink als Programma Manager voor Biomassa en circulariteit. Rinke brengt 30 jaar ervaring mee vanuit DSM Research in Geleen en is vanaf 15 april in dienst van TNO van waaruit hij zijn rol voor Brightsite zal vervullen.

Na zijn studie scheikunde (organische chemie) heeft hij binnen DSM Research voor verschillende business units gewerkt in verschillende projecten en programma’s, met zowel een korte termijn- (directe fabrieksresearch) als lange termijn focus (samenwerkingen met academica) en onderwerpen als procesverbeteringen, afvalreductie, capaciteitsuitbreiding en energiereductie in bulk- en fijn chemische processen.

Sinds 2004 werkte hij mee aan diverse studies op het gebied van duurzaamheid voor de bulkchemie, integraal watermanagement voor de Chemelot site en een groot biobased-product-procesontwikkelingsproject. Recent was Rinke actief als programmamanager voor DSM Materials Science Center verantwoordelijk voor alle research vanuit Geleen (300 FTE) voor units buiten het DSM Materials Cluster en voor derden, op commerciële basis. Hij kijkt er zeer naar uit vanuit zijn passie voor chemie een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van chemische processen in Geleen en daarbuiten.

Connecten?
M: rinke.altink@tno.nl

Over Brightsite

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie en grondstoffen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te bieden voor andere sectoren. Wij stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te bereiken, in overeenstemming met de klimaatuitdaging en de energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, toegewijd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier.