Orchestrating innovation: hoe transities echt kunnen slagen

Artikel

Een methode om complexe maatschappelijke transities in goede banen te leiden. Met de voeten in de klei. Dat is orchestrating innovation. Door te zorgen dat bij alle betrokken partijen de neuzen dezelfde kant op staan – van stakeholders en start-ups tot overheden en maatschappij – laat TNO innovaties daadwerkelijk slagen. Lees het artikel ‘Orchestrating innovation: hoe transities echt kunnen slagen’ hieronder (origineel artikel gepubliceerd door TNO).

“Innoveren gebeurt tegenwoordig niet meer B2B en in een-op-eenrelaties”, legt Maxine Tillij van TNO uit. “In plaats daarvan vinden innovaties steeds meer plaats in complexe netwerken. Maar wil je dat succesvol regelen, dan vraagt dat ten eerste het vermogen om netwerken te analyseren: wat is voor elke speler in het netwerk belangrijk? Ten tweede vraagt het om de vaardigheid diverse partijen te verbinden.” Met orchestrating innovation organiseert TNO, als onafhankelijke dirigent, de samenwerking bij maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan digitalisering van de industrie, verduurzaming, veiligheid en gezondheid. En dat gebeurt met álle stakeholders binnen een ecosysteem. Door zowel alle individuele als gemeenschappelijke belangen en doelen op elkaar af te stemmen. Zo komen de partijen versneld tot het beoogde resultaat: innovatie met een maatschappelijk doel.

Orchestrating innovation voor grote uitdagingen

Een voorbeeld van orchestrating innovation is het project ‘Ketentransitie voor de procesindustrie’, dat wordt uitgevoerd namens het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Dit project is opgezet om de kunststof- en kunstmestproductie in Zuid-Nederland te verduurzamen. “De tijd dringt”, weet initiatiefnemer en aanjager Arnold Stokking van Brightsite. “Circulaire oplossingen voor procesvergroening zijn nog vrijwel nergens op industriële schaal aangetoond. Maar tegelijkertijd willen we wél de klimaatdoelen van 2030 en 2050 halen.” De uitdaging is dus groot. “We moeten inzetten op hernieuwbare grondstoffen en op de productie met schone energie, vooral groene elektriciteit. Tegelijk betekent de transitie van de procesindustrie een grote kans voor de regio om te verduurzamen en voorloper te worden in nieuwe toeleveringen en op kennisgebied. Dat leidt vervolgens weer tot nieuwe economische activiteit en werkgelegenheid.”