Over

TNO, de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, speelt een cruciale rol in het Brighsite Plasmalab door te zorgen dat onderzoeksuitkomsten niet alleen wetenschappelijk gedegen zijn, maar ook industrieel toepasbaar, met speciale aandacht voor schaalbaarheid en efficiëntie.

Door de krachten te bundelen met zowel academische als industriële partners, faciliteert TNO de vertaling van grensverleggend plasmaonderzoek naar marktklare toepassingen. Deze samenwerking bevordert de transitie naar een duurzamere chemische industrie, waarbij TNO’s expertise in toegepast wetenschappelijk onderzoek een brug vormt tussen theorie en praktijk.

Team

Hans Linden
Teamlead
Dirk van Bekerom
Lead Scientist Plasma Synthesis
Yves Creyghton
Plasma system engineer
Shahriar Mirpour
Plasma Physicist
Nicoleta Voicu
Senior Project Manager
Paulina Marczak
Plasma Lab Engineer
Jurjen Emmelkamp
Senior Scientist