Plasmatechnologie kan chemische industrie radicaal veranderen

Nieuws

Plasmatechnologie heeft het potentieel om chemische processen te elektrificeren met behulp van groene stroom en om grondstoffen te produceren zonder CO2-uitstoot. Brightsite onderzoekt met behulp van een subsidie de schaalbaarheid van deze technologie, zoals programmamanager Hans Linden toelicht in een artikel op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Met de innovatiesubsidie van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) wordt de basis gelegd voor en het systeem geoptimaliseerd. Vervolgens wordt in samenwerking met chemische partners een pilotproject gestart in de vorm van een kleine fabriek. De MOOI-subsidie maakt het mogelijk om deze ontwikkelingen binnen één project te realiseren.

“In ons Brightsite Plasmalaboratorium combineren we innovatieve technologieën en grensverleggend onderzoek. Hiermee denken we op korte termijn belangrijke doorbraken te kunnen maken en het gebruik van plasmachemie in de industrie helpen mogelijk maken.”
Hans Linden, Programmamanager