Plastics Europe: Nieuw onderzoek schetst route naar circulair plastic

Nieuws

Nederland heeft al een koppositie in Europa als het gaat om het hergebruik van grondstoffen. Met de aanwezige chemische-, plastic-, en afvalindustrie heeft ons land bovendien alle troeven in handen om te zorgen dat dit straks ook voor plastic het geval is. Dat blijkt uit nieuw KPMG-onderzoek ‘Plastic grondstoffen voor recycling in Nederland’dat vandaag werd overhandigd aan Focco Vijselaar, algemeen-directeur van VNO-NCW.  

Het Nederlands bedrijfsleven wil voor nieuw plastic overstappen van fossiele naar circulaire grondstoffen uit bijvoorbeeld plastic afval en biogrondstoffen. Dit heeft veel klimaatvoordelen: van het niet langer verbranden van plastic afval tot het gebruik van minder fossiele grondstoffen in nieuwe producten. Toch zijn hiervoor nog veel hindernissen. KPMG bracht die in beeld door feitelijk te onderzoeken wat het aanbod van en de verwachte vraag naar plastic afval voor recycling is. En vervolgens (beleids)opties in beeld te brengen waarmee een sluitende kringloop kan ontstaan, zodat plastic maximaal wordt hergebruikt. Plastic afval is immers één van de belangrijkste alternatieven voor fossiele grondstoffen uit aardolie. Voldoende beschikbaarheid is dan ook cruciaal.

Veel meer plastic uit afval nodig voor verduurzaming
Het KPMG-onderzoek maakt inzichtelijk dat er de komende jaren een serieuze disbalans ontstaat tussen de verwachte vraag naar en het aanbod van plastic afval. Onder invloed van nieuwe Europese en nationale wetgeving komen er ambitieuze verplichtingen voor het inzetten van gerecyclede grondstoffen (recyclaat) in nieuwe producten. De Nederlandse chemische- en plasticindustrie sorteert hier op voor en heeft concrete plannen voor miljoeneninvesteringen in fabrieken voor chemische recycling. Hierdoor kan de capaciteit voor het recyclen van plastic afval in 2030 verdubbelen tot meer dan 2.200 kiloton. Dat is goed nieuws. KPMG rekende echter ook uit dat de beschikbaarheid (aanbod) van plastic afval blijft steken op zo’n 1.000 kiloton in 2030. Dit betekent dat aanvullende maatregelen nodig zijn om het tekort op te heffen en ervoor te zorgen dat de Nederlandse industrie de Europese doelen voor klimaatneutrale productie en een circulaire plastic keten kan halen.

“De afvalverwerkers, de chemie en de plastic branche zetten met dit onderzoek een belangrijke stap op weg naar groen plastic. Door plastic massaal te recyclen en te werken met onder meer chemische recycling worden we minder afhankelijk als Europa van allerlei fossiele grondstoffen van elders uit de wereld. Én door deze innovaties nemen we zo bovendien de voorsprong en blijft onze maakindustrie op termijn concurrerend. Dat biedt de beste zekerheid voor goedbetaalde groene banen met minder impact op de wereld en de omgeving waarin mensen wonen en recreëren.”

Focco Vijselaar – directeur VNO-NCW