Politieke partijen voor versnelde verduurzaming chemie

Nieuws

Tijdens het jaarevent van het platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) in het Spoorwegmuseum Utrecht op 7 november, werd duidelijk dat verschillende partijen in de Tweede Kamer de vergroening van de Nederlandse chemische sector willen versnellen. Ze stellen voor om het gebruik van fossiele brandstoffen te belasten, het gebruik van gerecycled plastic wettelijk te verankeren, en belemmerende regelgeving te herzien.

Er werd gepleit voor verhoogde ondersteuning van duurzame pioniers in de sector, met suggesties zoals subsidies, een heffing op grondstoffen, een verplicht percentage van gerecycled en biobased plastic in producten en de aanstelling van een minister voor circulaire economie. Deze punten werden besproken door vertegenwoordigers van de VVD, GroenLinks-PvdA, BBB, D66 en CDA.

Foto: Bram Saeys