Is uw procesveiligheidsanalyse fit for purpose?

De chemische industrie investeert fors in robuuste HSE (Health, Safety and Environment) managementsystemen, maar ook in initiatieven die de procesveiligheid continu verhogen. HSE-management staat de komende jaren voor grote uitdagingen door de toenemende complexiteit als gevolg van digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën. Door deze veranderende situatie zijn reguliere HSE-managementsystemen en -methodieken mogelijk niet langer geschikt als middel om vooraf risico’s te identificeren en te beoordelen. We moeten ons realiseren dat de methoden die we tegenwoordig gebruiken, zijn geëvolueerd met de bedrijven die we zijn, met de technologieën die we gebruiken. In deze Expert opinion gaan we vanuit dit perspectief in op de PVA methodiek (Procesveiligheidsanalyse). De focus van de PVA ligt op het gebied van chemische gevaren, chemische interacties en procescondities.

What is een procesveiligheidsanalyse (PVA)? Bent u zich ervan bewust dat de manier waarop u een PVA uitvoert misschien niet past bij de technologieën die nodig zijn voor de transitie? Op welk moment in een ontwikkeling moet een PVA uitgevoerd worden? Klik op het tabblad hierboven om de Expert opinion te lezen.

Het fundament voor de PVA is gelegd door één van de grondleggers van procesveiligheid – Trevor Kletz – in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een PVA is een gestructureerde methode die bedoeld is om één van de aspecten van inherent veilig ontwerp te identificeren, namelijk de inherente gevaren van chemische processen. Met de PVA kan worden geëvalueerd of het mogelijk is deze gevaren te elimineren en mogelijke effecten van resterende gevaren te beheersen. Met als doel preventie, vermindering en bescherming om een veilige omgeving te bereiken. Het elimineren van inherente chemische gevaren leidt tot een inherent veilig ontwerp. Met andere woorden: Safe-by-Design. Het resultaat van een PVA is een basis document voor het managen van uw procesveiligheid. Het is de gedocumenteerde kennis van chemische gevaren die moet worden gebruikt bij ontwerp, bedrijfsvoering en Management of Change. Voor veel bedrijven zijn de details van de gebruikte PVA meegegroeid met de aard van het type productieprocessen, gebruikte grondstoffen en eindproducten.

Brightsite is zich ervan bewust dat voor de transitie van de chemische industrie naar klimaatneutraliteit nieuwe processen met andere grondstoffen, energiebronnen en werkwijzen ontwikkeld moeten worden. Dit betekent dat de PVA-methode die we normaal gesproken gebruiken mogelijk niet meer geschikt is voor het beoogde doel. Dus besloten we terug te gaan naar de basisprincipes van de PVA en de toepasbaarheid op verwachte toekomstige vereisten te controleren. Vervolgens passen we deze (eventueel aangepaste) uitgangspunten toe op onze nieuwe ontwikkelingen.

We beginnen met PVA in de vroegste stadia van onze ontwikkelingen. En we zullen de PVA in de loop van de ontwikkeling steeds bijwerken. In onze PVA maken we een gevareninventarisatie op basis van chemische gevaren, chemische interacties en het beoogde chemische proces. Via de sleutelwoorden: minimaliseren, vervangen, verminderen en vereenvoudigen beoordelen we hoe we gevaren kunnen elimineren of minimaliseren. Ons perfecte team hiervoor is een multidisciplinaire groep en een onafhankelijke voorzitter.

Heeft u vragen over dit onderwerp, wilt u een bijdrage leveren aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Esta de Goede, manager van deze programmalijn. We kijken er naar uit je te ontmoeten!