Meer dynamische methodes om opkomende gevaren te identificeren

Om opkomende gevaren en risico’s van toekomstige processen te identificeren en toekomstige bedrijfsvoering te ondersteunen zijn methodes noodzakelijk die meer procesdynamiek toelaten (‘dynamische methodes’). Dat kan deels door uit te gaan van bestaande methodes en die aan te passen en/of frequenter uit te voeren. Daarnaast zijn echter nieuwe methodes in ontwikkeling, zoals Dynamic Risk Assessment, dat gebruik maakt van Bayesian Networks, en System Dynamics methodes. In de volgende expert opinion willen we wat dieper op deze de ontwikkelingen ingaan.

Deze expert opinion wordt binnenkort gepubliceerd