Veiligheid & maatschappelijke acceptatie in de transitie naar een duurzame chemische industrie

Brightsite wil aantonen dat de doelstellingen van het Nederlandse klimaatakkoord voor 2030 en 2050 bereikt kunnen worden door bestaande technieken toe te passen en nieuwe technologieën op industriële schaal te ontwikkelen. Technologieën waarmee de chemische industrie circulair en klimaatneutraal kan worden.

Zijn de innovatieve nieuwe technologieën en scenario’s voor de transitie van de chemische industrie naar circulair en klimaatneutraal levensvatbaar? Zijn ze veilig en geaccepteerd door de samenleving? Kennen we de gevaren en risico’s van nieuwe ontwikkelingen? Klik op het tabblad hierboven om de Expert opinion te lezen.

Wij zijn ervan overtuigd dat technologieën en scenario’s voor de transitie van de chemische industrie naar circulair en klimaatneutraal alleen haalbaar zijn als ze veilig en maatschappelijk geaccepteerd zijn. We moeten dus de gevaren en risico’s van nieuwe ontwikkelingen kennen. We moeten deze risico’s en gevaren vermijden en voorkomen. We moeten de mening van de samenleving over onze ontwikkelingen begrijpen en er rekening mee houden. Brightsite wil de juiste beslissingen nemen, op feiten en wetenschap gebaseerd.

Naast het ontwikkelen van (nieuwe) technologieën en transitiescenario’s ontwikkelt Brightsite ook een aanpak om scenario’s, veiligheids- en maatschappelijke aspecten vanaf de vroege stadia van de ontwikkeling van een technologie aan te pakken. Onze horizon is voorbij 2030 richting 2050. We beseffen dat we de toekomst moeten ontwerpen en hiernaar moeten ontwikkelen. We gaan uit van de huidige normen en waarden op het gebied van veiligheid & maatschappij en anticiperen en betrekken toekomstige trends en ontwikkelingen.

We hopen dat u met ons mee wilt op onze reis naar een veilige en maatschappelijk geaccepteerde klimaatneutrale chemische industrie en we zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze voortgang en overwegingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, wilt u een bijdrage leveren aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Esta de Goede, manager van deze programmalijn. We kijken er naar uit je te ontmoeten!