Preview Brightsite Transition Outlook 2023: breed én maatschappelijk inzicht in transitie chemische industrie

Artikel

Voorjaar 2023 brengt Brightsite voor de tweede keer een Transition Outlook uit. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan dit overzicht waarin de uitdagingen en kansen rondom de energie- en grondstoffentransitie van Chemelot vanuit het integrale Brightsite-perspectief wordt beschreven. BTO 2023 zal gebaseerd zijn op diverse bronnen, wordt gesponsord door ChemistryNL en omvat voortschrijdende inzichten verkregen uit de diverse Brightsite programmalijnen.

Energie- en grondstoffenschaarste

“De drie thema’s waar dit jaar extra aandacht voor is, zijn de energie- en grondstoffentransitie, watermanagement en de sociale dimensie van de klimaattransitie”, vertelt Paul Brandts, Intelligence Officer bij Brightsite. “In deze preview zoomen we vast in op het eerste thema waarbij we een overzicht van de energie- en grondstoffentransitie geven van een hypothetische, vereenvoudigde chemiesite, geïnspireerd op Chemelot, maar opgeschaald tot een omvang die de transitie representatief maakt voor de huidige behoefte op Nederlandse schaal en de impact ervan. We leggen uit wat, wat ons betreft, de oplossingsrichtingen zijn en waarom een systeembenadering noodzakelijk is. Het reduceren van het gebruik van fossiele grondstoffen om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen zal voorlopig niet gepaard gaan met voldoende beschikbare middelen in relatie tot de vereiste omvang van de transitie. Deze middelen, CO2-vrije energie en alternatieve koolstofbronnen en materialen zijn voorlopig nog schaars ten opzichte van wat maatschappelijk in 2050 jaarlijks nodig is om klimaatneutraal te kunnen zijn. Hiervoor zullen de bronnen en deels nog technologieën moeten worden ontwikkeld en tevens adequaat logistiek georganiseerd om hernieuwbare energie en grondstoffen in voldoende volume beschikbaar te maken.

Paul Brandts, Intelligence Officer bij Brightsite:

“De schaarste aan alternatieve energie en grondstoffen heeft grote consequenties; wat de één gebruikt heeft de ander niet tot zijn beschikking.”

Een voorbeeld ter verduidelijking: als alle auto’s in Nederland op groene waterstof zouden rijden, vergt dat veel meer extra groene energie dan voor stekkerauto’s nodig is, honderden Petajoules extra per jaar. Zolang groene energie beperkt beschikbaar is, zou dit ruimte aan andere maatschappelijke sectoren ontnemen om te verduurzamen. Al die Petajoules zijn dan niet beschikbaar voor andere elektrificaties, o.a. in de chemische industrie. Zonder regie kan dit tot vertraging van de klimaattransitie leiden of onnodig hoge kosten voor de volgende generatie. Wellicht een wat vergezocht voorbeeld, maar we moeten aandacht hebben voor deze grootschalige effecten en het belang om landelijke afwegingen te maken”, legt Brandts uit.

Transparantie en afwegingen maken

Binnen Brightsite streven we ernaar om alle mogelijke transitieopties te onderzoeken. En om op feiten en wetenschap gebaseerde transparantie te geven over welke routes tot het meest efficiënte gebruik van grondstoffen op nationaal niveau leiden in termen van emissiereductie, en de gevolgen van keuzes voor de samenleving van de toekomst na (grootschalige) implementatie. In het BTO bespreken we tevens wat het effect van stimulerende wet- en regelgeving op transitiekeuzes kan zijn”, besluit Brandts.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdragen?
Neem dan contact met ons op via info@brightsitecenter.com.