Skip to main content

Transitiescenario’s en systeemintegratie

De overgang naar een volledig koolstofneutrale site tegen 2050 is sterk afhankelijk van snel veranderende externe factoren. De programmalijn Transitiescenario’s en systeemintegratie naar 2030-2050 richt zich enerzijds op de dilemma’s, hindernissen en risico’s en anderzijds op de site- of cross-site overstijgende maatschappelijke synergieën en nieuwe kansen.

We kijken ook naar de belangrijkste uitdagingen die daarmee gepaard gaan, namelijk methodologie ontwikkeling, gevoeligheidsbeoordelingen op basis van vooruitzichten, de ontwikkeling van integrale transitiepaden en het verschaffen van inzichten aan stakeholders.

Interesse in samenwerking?

Ik kom graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

Broeikasgasreductie door implementatie van kosteneffectieve maatregelen met behoud van productie

Het toekomstperspectief is dat Chemelot de nationale doelstellingen voor broeikasgasreductie heeft gehaald door de meest kosteneffectieve maatregelen te implementeren en tegelijkertijd de productie te waarborgen. In 2050 is Chemelot volledig CO₂-neutraal, op basis van een optimaal transitiepad.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Céline Fellay. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Projecten

Binnenkort meer informatie over aankomende projecten binnen deze programmalijn. Volg onze nieuwspagina om op de hoogte te blijven.