Recap EIES 2022 op Brightlands Chemelot Campus

Evenement

Op 29 en 30 november was Brightlands Chemelot Campus de trotse gastheer van Europa’s grootste evenement op het gebied van industrie en energie: de European Industry & Energy Summit (EIES). Brightsite Programmamanager Lianne van Oord gaf een ‘Energizing Talk’ over de impact van schaarste in de energietransitie en het belang van een syteembenadering. Verder nam een joined Brightsite team deel aan een whitepapercompetitie voor young professionals. Lees hieronder meer over de bijdragen van Brightsite aan EIES 2022.

De top richtte zich op uiteenlopende onderwerpen zoals emissievrije waterstof, chemcycling, energie-efficiëntie, elektrificatie, afvang, gebruik en opslag van koolstof (CCUS), biobased ketens en meer. Meer dan een dozijn keynotes, side events, cases en energieke gesprekken praatten een internationaal publiek bij over toekomstige kansen en bedreigingen van de energietransitie en het klimaatakkoord.

Brightsite Programma Manager Lianne van Oord

Energizing Talk: Schaarste centraal

In een Energizing Talk van 10 minuten op het Brightlands Centercourt betoogde Brightsite Programmamanager Lianne van Oord dat schaarste op het gebied van duurzame energie net zo centraal staat als bij hernieuwbare grondstoffen. De ene schaarste mag de andere niet kannibaliseren in het streven naar klimaatneutraliteit. Zowel bij energie als bij grondstoffen is een systeembenadering essentieel. Vertragingen en inefficiënties vertragen de transitie, en schaarstebeheer kan inefficiënte gevechten om dominantie voorkomen.

Programma Manager Proces- en site-innovatie, Lianne van Oord

“Schaarstebeheer voorkomt inefficiënte gevechten om voorrang.”

Volgens Van Oord moet het maximaliseren van CO₂-vrije energieopwekking de prioriteit zijn. Dit zou voor alle Europese lidstaten moeten gelden. Daarnaast benadrukte ze het werken aan energie-efficiëntie. Met andere woorden: elektrificeren wat geëlektrificeerd kan worden. Tot slot moeten alternatieve grondstoffen worden ontsloten. Vooral door recycling, maar ook door het gebruik van selectieve biomassa. Chemelot zelf kan volledig klimaatneutraal worden gemaakt door drie richtlijnen toe te passen: elektrificeren, CO₂-vrije waterstof toepassen en alternatieve koolstof toepassen.

Electe whitepapercompetitie 

Team Brightsite behaalde de 2e plaats in de Electe whitepaper competitie, waarvan de prijsuitreiking plaatsvond op 30 november tijdens EIES. De opdracht van Voltachem en Industrielinqs was om een investeringsvoorstel in te dienen voor een technologie die een belangrijke stap kan zetten in de broodnodige industriële transformatie rond 2035.

Aan de finale van de competitie namen drie teams van young professionals deel: een team van de Rijkuniversiteit Groningen (RUG), een team van TNO en een samengesteld team van Universiteit Maastricht en Sitech, kortweg team Brightsite.

Martijn Ruijzendaal, Maria Moreira de Azevedo en Zowi Maijer

De toenemende investeringen in duurzame energieproductie en de dalende kosten daarvan ten opzichte van fossiele brandstoffen bieden grote kansen voor elektrisch kraken (e-kraken). Het gebruik van elektrisch kraken als warmtebron brengt met zich mee dat het methaan dat tijdens het kraken wordt geproduceerd een ongebruikt product wordt. Het doel van het witboek van team Brightsite is plasmatechnologie te introduceren als een mogelijke oplossing en de economische en ecologische waarde ervan aan te tonen in vergelijking met autothermische reforming, de belangrijkste technologie die momenteel wordt ontwikkeld om hetzelfde probleem aan te pakken.

Na een uitgebreid onderzoek van de whitepapers door zes juryleden en hun secondanten kwam de inzending van het RuG-studententeam, ‘A Step Towards Sustainable Steel Production in the Netherlands’, als winnaar uit de bus.  Volgend jaar gaan de drie studenten op reis met het Electro Trail Europe.