Recap Nationaal Congres BRZO-Seveso met Programma Manager Esta de Goede

Evenement

Esta de Goede, Programmamanager Veiligheid en maatschappelijke acceptatie heeft tijdens het jaarlijkse Nationaal Congres BRZO-Seveso een breakout sessie geleid met als rode draad de risico’s op het gebied van veiligheid die onvermijdelijk gepaard gaan met de energie- en grondstoffentransitie. “Bedrijven moeten niet te snel aannemen dat alle gevolgen voor hun bedrijfsprocessen al bekend zijn.”

Het Nationaal Congres BRZO-Seveso is het jaarlijkse onafhankelijke kennis- en netwerkplatform voor de gehele BRZO-keten. Op 22 november 2022 vond de achtste editie van het jaarlijkse congres plaats in Utrecht. BRZO-bedrijven zijn bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, waarvan er in Nederland ongeveer 400 zijn. Centraal stonden kennisdeling, interactie en samenwerking tussen overheid, inspecties en BRZO-bedrijven. Samenwerking om het doel van veilig opereren van risicovolle bedrijven en installaties inclusief hun omgeving dichterbij te brengen.

Risico’s in de energietransitie
Op uitnodiging van evenementen- en trainingsbureau Outvie deelde De Goede haar kennis van het thema risico’s in de energietransitie, een onderwerp dat uitstekend aansluit op de Programmalijn Veiligheid en maatschappelijke acceptatie waar ze aan verbonden is.

Grondstoffentransitie
De Goede grijpt de gelegenheid aan om de aanwezigen te vragen of ze zich wel realiseren dat we ook voor een grondstoffentransitie staan. Dat het niet alleen een overgang van gas naar elektrisch betreft, maar ook naar grondstoffen als gerecyclede plastics. En dat daar andere kwaliteitseisen mee gepaard gaan dan bedrijven nu gewend zijn. “Alles wat we nu hanteren is heel efficiënt en met name heel stabiel. Over hoe zaken in de toekomst gaan lopen, weten we natuurlijk veel minder. Processen worden straks minder voorspelbaar.”

Elektriciteitsvoorziening
Ook op het gebied van de nieuwe elektriciteitsvoorziening heeft De Goede een waarschuwing in petto. “Er wordt al gesproken over mogelijke tekorten of overschotten in het elektriciteitsnet”, houdt ze de zaal voor. “Het zou maar zo kunnen dat je als bedrijf straks wordt verzocht om tijdelijk meer of minder energie af te nemen. Kun je dat dan aan als bedrijf? Daar moet je wel op voorbereid zijn natuurlijk.”

‘Processen worden straks minder voorspelbaar.’

Positieve reacties
De Goede kijkt tevreden terug op het Nationaal Congres BRZO-Seveso: “De reacties waren erg positief. Er was bovendien een aantal mensen dat het zinvol vond om contact te houden. Er komen heel veel nieuwe ontwikkelingen aan. Als ik heb kunnen bijdragen aan de bewustwording van de omvang van de impact van de transitie, is dat uitstekend. Bedrijven moeten niet te snel aannemen dat alle gevolgen voor hun bedrijfsprocessen al bekend zijn.”