Righart and Butterworth werken aan het Brightsite Plasmalab: van ontwerp tot experiment

Persbericht

Met de oprichting van het Brightsite Plasmalab wordt een grote stap genomen naar nieuwe industriële toepassingen van plasmatechnologie binnen de chemie, op een efficiënte en duurzame manier. Ir. Tim Righart en Dr. Tom Butterworth zijn samen met Prof. Dr. Gerard van Rooij van Maastricht University verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van het nieuwe lab. Dat begint bij het ontwerpen van de apparatuur en het maken van een opstelling waarmee functionele experimenten kunnen draaien. In het Brightsite Plasmalab zullen onderzoekers van Maastricht University en haar Brightsite partners TNO, Sitech Services en Brightlands Chemelot Campus samenwerken om de bestaande plasmatechnologie te optimaliseren en nieuwe plasmaprocessen te ontwikkelen. Een belangrijke stap richting een duurzame chemie. Ontmoet Ir. Tim Righart en Dr. Tom Butterworth.

Tim Righart

Tim Righart is onderzoeker bij de faculteit Science & Engineering van de UM, waar hij zich richt op circular chemical engineering. Righart studeerde technische natuurkunde en maakte daarna de overstap naar software engineering; hij startte zijn eigen bedrijf en werkte onder andere als software engineer bij ASML.

Na een aantal jaar keerde hij terug naar de natuurkunde en behaalde zijn master Applied Physics aan de TU/e. Hij  ging als onderzoeker bij DIFFER aan de slag en sinds februari 2021 werkt Righart als natuurkundeonderzoeker bij de groep Circular Chemical Engineering van de UM. “Bij DIFFER heb ik zowel Thomas als Gerard ontmoet. Nu werk ik ook bij de UM en bouw ik samen met hen het plasmalab. Mijn talent ligt bij engineering, mijn rol binnen het plasmalab spitst zich daar ook op toe. Dat begint bij het ontwerpen van de set up van de apparatuur. Als alles straks staat zal ik mijn engineering rol steeds meer inruilen voor die van wetenschapper: het meten, verklaren en begrijpen van wat we in het plasma zien. Maar eerst de machine bouwen die zorgt dat hij veilig draait”, aldus Righart.

Tom Butterworth

Tom Butterworth is sinds augustus 2020 universitair docent bij de faculteit Science & Engineering van de UM, en maakt net als Righart onderdeel uit van de groep Circular Chemical Engineering. Hij is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, waar hij Chemical Engineering studeerde aan de University of Sheffield en daar tevens promoveerde.

“Tijdens mijn master kwam ik in aanraking met plasma (waterbehandeling) en ook mijn promotietraject draaide om plasma (CO2-conversie). In 2019 ben ik als postdoc bij DIFFER terecht gekomen om onderzoek te doen naar omzetten van methaan met behulp van plasmatechnologie. Het meten van wat er in die ‘black box’ van plasmatechnologie gebeurt met behulp van lasers heeft mijn interesse. Ik was dan ook zeer enthousiast toen ik van Van Rooij hoorde over de plannen van het plasmalab. Mijn rol binnen het lab is vergelijkbaar met die van Tim. We gaan ons om te beginnen richten op het maken van een opstelling waarmee we een functioneel experiment kunnen draaien. Daarnaast zal ik me gaan bezighouden met het begeleiden van studenten, promovendi en postdocs, maar voor nu starten we met zijn drieën. Ik kan niet wachten en ben zeer benieuwd wat dat oplevert. Wat plasmatechnologie kan gaan betekenen voor de wereld.”

Dedicated team

Naast Ir. Tim Righart en Dr. Tom Butterworth, is Prof. Dr. Gerard van Rooij verantwoordelijk voor het nieuwe Brightsite Plasmalab. Hans Linden is Manager van de Programalijn ‘Emissiereductie door elektrificatie’, waarbinnen het Plasmalab wordt ontwikkeld. Vanuit de UM gebruiken de PhD-studenten Margarita Altin en Maria Luiza Moreira De Azevedos en de postdoc Davide Del-Cont Bernard het plasmalab voor  wetenschappelijke onderzoek en wordt dit experimentele werk ondersteund door numerieke simulaties onder leiding van Paola Diomede. Daarnaast zullen medewerkers van TNO en Sitech in het plasmalab aan de slag gaan om plasmatechnologie op grotere schaal, dichter bij de industriele werkelijkheid, verder te ontwikkelen.