CO2-valorisatie met behulp van plasmatechnologie betreft het omzetten van koolstofdioxide in waardevolle chemicaliën en brandstoffen, zoals methaan, methanol of zelfs langere koolwaterstoffen, door plasma-geïnduceerde reacties. Deze processen beogen hernieuwbare energiebronnen te gebruiken om het plasma te voeden, waardoor CO2 van een broeikasgasvervuiler wordt omgezet in een bron. Dit helpt niet alleen bij het aanpakken van klimaatverandering, maar draagt ook bij aan de circulaire economie door een duurzame bron van grondstoffen te creëren.