State-specific dissociation and inelastic rate constants for collisions of H2 with H and He

Artikel

Samenvatting

Recente rapporten hebben opgeroepen tot planetair sonde missies naar de buitenste planeten van het zonnestelsel. Om deze missies te ondersteunen, zijn kinetische gegevens over processen met moleculair waterstof nodig om de noodzakelijke computationele en experimentele studies uit te voeren. De gegevens die momenteel beschikbaar zijn in de literatuur zijn onvolledig vanwege het brede temperatuurbereik dat vereist is voor deze computationele studies.

In dit werk zijn de snelheidsconstanten voor de specifieke toestandsdissociatie en inelastische botsingen tussen moleculair waterstof en H en He berekend met behulp van de quasi-klassieke trajectmethode in een bereik van translationele energie tussen 0,1 en 15 eV. Vergelijkingen met de specifieke toestandsdoorsneden die in de literatuur zijn gerapporteerd worden gemaakt voor beide systemen. De volledige set van ro-vibrationele specifieke toestandsdoorsneden wordt vervolgens gebruikt om de overeenkomstige dissociatie- en inelastische reactiesnelheidsconstanten te berekenen tussen 1000 en 30,000 K. Thermische en specifieke toestandsgegevens worden beschikbaar gesteld.