Stokking: “Het is mijn persoonlijke missie om Eindhoven aan boord te krijgen.”

Nieuws

In een nieuw interview op de website van TU/e benadrukt Arnold Stokking de noodzaak van samenwerking tussen TU/e en de Chemelot-site om een duurzame chemische industrie te realiseren.

Brightsite, legt hij uit, richt zich op het duurzamer maken van de chemische industrie door technologie te ontwikkelen van TRL 9 naar TRL 1.

“We kijken vanuit een industrieel perspectief terug naar de kennis keten om te identificeren wat er nodig is op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, en vervolgens zetten we samenwerkingen op en faciliteren we demonstratoren om deze keten te sluiten.”

Stokking ziet een cruciale rol voor EIRES-onderzoekers in de transitie van de chemische sector naar duurzame energie- en grondstofbronnen. Hij bespreekt ook het belang van snelle actie vanwege klimaatverandering en concurrentievermogen, en nodigt EIRES-onderzoekers uit om samen te werken aan projecten zoals warmteopslag met zouten en het benutten van restwarmte.