Studie brengt technologische mogelijkheden inzet syngas in beeld

Artikel

Synthesegas, kortweg syngas, kan mogelijk een rol gaan spelen in de verduurzaming van Chemelot. Voor toekomstige toepassingen binnen een circulaire economie is een brede impactanalyse van een transitie op basis van syngasroutes nodig. Brightsite brengt met deze studie de mogelijkheden en nog te onderzoeken issues in kaart van het toepassen van syngas op Chemelot.

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de transitie van energie en grondstoffen tijdig te bewerkstelligen. Syngas, een mengsel van koolmonoxide (CO) en waterstof (H2), heeft een belangrijke rol gespeeld in het verleden van Chemelot én kan mogelijk in de verre toekomst ook van meerwaarde zijn voor de verduurzaming van de site (Lees meer hierover in het artikel ‘Syngas in duurzaam perspectief; lessen geleerd en geleerde lessen’). “Er zijn verschillende vragen die we nog moeten beantwoorden met betrekking tot eventueel toekomstige syngasproductie en -gebruik op Chemelot. Hoe en wanneer kan syngas klimaatneutraal worden gemaakt? Wat betekent dit voor andere routes? Op welke manier kan syngas een rol vervullen op Chemelot? Met de studie ‘Syngas production and processing at Chemelot; TRL study and technology comparisons’ heeft Levi Pieroen een mooie basis neergelegd om mee verder te gaan.

Levi Pieroen, Chemical Engineer Sitech:

“De scope van de studie omvat de productie van syngas uit afval en biogrondstoffen en de verwerking van syngas tot olefinen via drie verschillende routes, waarbij de productie van olefinen via methanol als de beste uit het onderzoek komt.”

Céline Fellay
Program Manager Transitiescenario’s en systeemintegratie
celine.fellay@sitech.nl

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de transitie van energie en grondstoffen tijdig te bewerkstelligen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het toepassen van syngas voor de verduurzaming van de chemie? Of wilt u participeren in deze ontwikkeling? Neem dan contact met ons op.