Subsidie toegekend aan Brightsite voor verbetering van de omgevingsveiligheid op basis van data-analyse

Persbericht

Veiligheid komt nog weinig voor in innovatievoorstellen voor de chemische industrie. Toch is dit van cruciaal belang voor toekomstbestendige ontwikkelingen die impact maken. Met het gebruik van big data is het mogelijk om de omgevingsveiligheid te verbeteren. Dit gegeven is in een Safety Deal gegoten die kunstmatige intelligentie inzet om verborgen patronen op te sporen voorafgaand aan incidenten. Door de toekenning van de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid kunnen we hiermee binnen programmalijn 4 Safety & society verder aan de slag. 

Verminderen incidenten chemische industrie

Het doel is aanzienlijke vermindering van het aantal grote en kleine incidenten in de chemische industrie. De Safety Deal onderzoekt daartoe hoe tekstanalyse en kunstmatige intelligentie verborgen patronen in de ruim beschikbare gegevens kunnen opsporen. In aanvulling op de menselijke kennis en analyse zet deze Safety Deal geavanceerde data gedreven informatietechnologie in. Dit maakt systematisch onderzoek naar zwakke signalen of verborgen patronen in grote hoeveelheden gegevens mogelijk. Door betere of meer ‘early warning’ alarmeringen is eerder ingrijpen mogelijk. Meer incidenten kunnen zo worden voorkomen en schade van ongevallen kan aanzienlijk worden beperkt.

Esta de Goede
Programma Manager

Interesse in samenwerking?

Veiligheid is onze eerste prioriteit, zodat aan het eind van de dag iedereen in goede gezondheid naar huis terugkeert. We streven er altijd naar een goede buur te zijn, voor zowel onze interne als externe buren. De programmalijn Veiligheid en maatschappelijke acceptatie richt zich op het borgen van de integrale procesveiligheid en de maatschappelijke acceptatie. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op.