Terugblik Brightsite Connaction Event 2050 Kickstart

Evenement

Goede discussies over uitdagingen én praktische oplossingen om de industriële transformatie te versnellen
De klimaatdoelen voor 2050 zijn duidelijk en de plannen zijn er. Het is tijd voor actie en interventie. Tijdens het Brightsite Connaction event op 5 juli hebben we waardevolle gesprekken gevoerd met prominente vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Gingen we de goede discussies over uitdagingen en oplossingen niet uit de weg. Keken we waar we elkaar verder konden helpen om de klimaatdoelen te halen en werden er praktische oplossingen geboren om de industriële transformatie te versnellen. En dat was precies de bedoeling!

Wij kijken vanuit Brightsite en Chemelot Circular Hub dan ook met veel energie en voldoening op dit event terug. En danken niet alleen onze host Remco de Boer en tafelgasten Focco Vijselaar, Allard Castelein, Gert Jan Kramer, Carola van der Weijden, Colette Alma, Loek Radix en Reinier Grimbergen, maar ook het publiek in de zaal voor de waardevolle bijdragen.

Bedankt voor uw aanwezigheid.

Heeft u het event gemist?

Op 5 juli 2022 vond het Brightsite Connaction Event 2050 Kickstart plaats op de Brightlands Chemelot Campus. Bij Brightsite en Chemelot Circular Hub kijken we met veel energie en voldoening terug op dit evenement.De hele middag stond in het teken van interventie. Conventies loslaten, de verbinding zoeken en samen de schouders onder de grootste opgave van onze tijd zetten. We worden enkel koploper als we ook daadwerkelijk aan de race beginnen.

“De klimaatdoelen: denken we er te licht over?”

“We moeten samenwerken en eerlijk met elkaar praten.”

“Kies niet de grondstof die nu past, maar die straks ook past.”

“Het komt neer op prioritering; kijken naar volgordelijkheid en tijdas.”

“Het investeringsplan is goed, maar komt te laat.”

“Waar moet groene elektriciteit naartoe om zoveel mogelijk
CO₂ te reduceren?”

“Chemelot moet het kloppend hart van de Europese circulaire chemie worden.”

Van links naar rechts:
Remco de Boer (host en publicist, o.a. Studio Energie), Carola van der Weijden (Directeur Provincie Limburg), Loek Radix (Managing Director Chemelot), Focco Vijselaar (Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Arnold Stokking (Managing Director Brightsite), Jo Peters (voorzitter Chemelot Circular Hub), Colette Alma (voorzitter werkgroep Innovatie van de Trilaterale Strategie Chemie), Reinier Grimbergen (Principal Consultant industrietransformatie TNO), Gert Jan Kramer (Professor Sustainable Energy Supply Systems, Utrecht University). Deelname Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) via online verbinding.

Brightsite Transition Outlook

Op weg naar een duurzame chemie op Chemelot

De chemische industrie, in Limburg grootschalig actief op de Chemelot site, kan gezien haar omvang een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. In de Brightsite Transition Outlook wordt een overzicht gepresenteerd van hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite ondersteunt hiermee de site users bij hun investeringen in de toekomst van Chemelot. De doelstellingen voor 2030 kunnen naar verwachting grotendeels worden gerealiseerd door inmiddels geïdentificeerde maatregelen. De nul-emissiedoelstelling voor 2050 vergt echter nog diverse nieuwe oplossingen.

Download de Brightsite Transition Outlook

Deze inspirerende brochure geeft u meer informatie over Chemelots transformatie naar klimaatneutraal.

Impressie event