Upwash: Innovatieve technologie om meer plastic afval te recyclen

Artikel

Slechts een klein deel van het plastic dat we dagelijks gebruiken wordt momenteel gerecycled. Om meer plastic afval te kunnen gebruiken als vervanging voor fossiele grondstoffen, zijn innovatieve technologieën nodig die ervoor zorgen dat plastic zo efficiënt en effectief mogelijk gerecycled kan worden. Daartoe wordt binnen Brightsite de door TNO bedachte Upwash technologie, verder ontwikkeld en gereed gemaakt voor opschaling naar industriële schaal.

Rinke Altink, programmamanager Hernieuwbare grondstoffen bij Brightsite legt uit: “Er is heel veel plastic afval recycling nodig om te voorzien in de vervanging van alle fossiele grondstoffen voor de productie van plastic. Zoveel dat er zelfs schaarste aan goed en schoon plastic afval zal ontstaan. Geschikt plastic afval voor recycling heb je niet zomaar. Na het eerste verzamelen, sorteren, wassen, fijnmalen en granuleren moet het plastic gescheiden en gezuiverd worden om de kwaliteit voor de nieuwe plastic productie te waarborgen. We kijken binnen Brightsite welke technologieën hiervoor nodig zijn.”

“De Upwash technologie is één van de manieren om meer goede kwaliteit plastic uit afvalstromen te halen en daarmee de circulaire ontwikkeling te bevorderen.”

Ingrijpen aan de voorkant van de keten

“De focus ligt op het omzetten van schoon plastic afval naar nieuwe grondstoffen voor polymeren. De huidige kwaliteit en hoeveelheid plastic uit inzamelen en sorteren voldoet niet aan de kwaliteit en hoeveelheid die door de chemische industrie gevraagd gaan worden. Met Brightsite onderzoeken we hoe we die twee kwaliteiten beter op elkaar af kunnen stemmen en gelijktijdig de hoeveelheid geschikt plastic afval aanzienlijk kunnen vergroten.

We richten ons daarbij op zogenaamde ‘mixed plastic wastes’, die overblijven na sortering van alle plastics die mechanisch gerecycled kunnen worden. De Upwash technologie is één van de manieren om meer goede kwaliteit plastic uit deze afvalstromen te halen en daarmee de circulaire ontwikkeling te bevorderen”, vertelt Altink.

“Plastic producten moeten ontwikkeld worden op hoe goed ze gerecycled kunnen worden. Een omslag die de samenstelling van ons plastic afval in positieve zin gaat beïnvloeden.”

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Bij Brightsite streven we naar een duurzamere toekomst door de ontwikkeling en opschaling van innovatieve technologieën voor een circulaire economie. Een van deze technologieën is de Upwash technologie, die we verder ontwikkelen en gereed maken voor industriële schaal. We zijn ervan overtuigd dat deze technologie een significante bijdrage kan leveren aan het gebruik van gerecyclede materialen als vervanging voor fossiele grondstoffen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Upwash technologie? Of wilt u participeren in de verdere ontwikkeling ervan? Neem dan contact met ons op.