Verduurzaming in chemie enkel mogelijk als we schaarste aan groene koolstof en energie weg kunnen nemen

Testimonial

Naarmate onze inzichten voor de transitie naar een circulaire industrie vorderen wordt meer en meer duidelijk dat we een aantal grote schaarste onderwerpen tegemoet zullen zien: schaarste aan groene energie, schaarste aan groene grondstoffen (koolstof) voor kunststoffen en kunstmest en schaarste aan industrieel water. We zijn met de energietransitie al enige tijd bezig en er is veel stimulerend overheidsbeleid voor groene energie. Het besef dat we ook veel te weinig groene grondstoffen vanuit recylcing of biomassa kunnen genereren is recent, net als de inzichten rond beperkingen in gebruik van industrieel water.

In de tweede editie van de Brightsite Transition Outlook (BTO), die dit voorjaar verschijnt, zal schaarste dan ook centraal staan. De uitdagingen zijn groot en complex én vertonen enorme samenhang. Zo kunnen grondstoffen ook voor energie worden ingezet en is industrieel water nodig om alternatieve grondstoffen uit recycling of biomassa geschikt te maken voor gebruik. Alles is met elkaar verbonden en alles kost energie. Brightsite hanteert voor deze complexiteit een systeembenadering met behulp van het Chemelot Integrated Model System (CIMS). Aan de hand van een fictief chemiecomplex, CHEM-NL 2050 met een omvang van de totale etheen- en ammoniakproductie in Nederland, schetsen we de behoefte aan hernieuwbare grondstoffen en energie en mogelijke invulling van variabelen in 2050. Naast modelleren werken we aan specifieke onderwerpen en technologieën, de zogenaamde ‘no-regret’ opties, die direct inspelen op het schaarste probleem. In deze nieuwsbrief twee belangrijke onderwerpen waar Brightsite op inzet: Circulair Water en Upwash. Beide leiden tot hogere opbrengsten vanuit beperkte stromen: minder water inzet en meer nuttige opbrengst uit generieke afvalstromen. Er is nog geruime tijd nodig om de technologieën grootschalig te kunnen inzetten, de urgentie is dan ook hoog. Lees in deze Brightsite nieuwsbrief hoe de circulaire industrietransitie stap voor stap vorm krijgt.

Arnold Stokking
Managing Director Brightsite