Brightsite Connaction Event 2050 Kickstart

Evenement

De klimaatdoelen voor 2050 zijn helder en de plannen liggen klaar. Minister-president Rutte zegt zelfs dat we koploper in Europa kunnen worden. Aan ambitie is er geen gebrek in Nederland. Ondertussen zet de oorlog in Oekraïne de energiemarkt op zijn kop, loert China op kansen en tikt de tijd gewoon door. Het is tijd voor actie. De afgelopen jaren heeft Covid-19 bewezen dat een crisis tot een nieuwe aanpak kan leiden. Dat onder druk alles vloeibaar wordt. Wordt het daarom in navolging van het OMT niet tijd voor een Climate Management Team? Plannen vormgeven en solistisch acteren voldoen niet langer. Er is behoefte aan een interventie. We moeten conventies loslaten, de verbinding zoeken en samen de schouders onder de grootste opgave van onze tijd zetten. We worden enkel koploper als we ook daadwerkelijk aan de race beginnen.

Vanuit het hoofdthema van onze recente uitgave Brightsite Transition Outlook ‘Wat is er nodig om de doelen conform het klimaatakkoord op Chemelot te behalen?‘ verbinden we gasten met een belangrijke spilfunctie vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Omdat we alleen samen in staat zijn de transitie van het huidige Chemelot naar de eerste volledig circulaire chemische site in Europa te realiseren. Remco de Boer (onderzoeker en publicist, oa Studio Energie) gaat op geheel eigen wijze aan tafel op zoek naar connectie en activering. Loek Radix (Managing director Chemelot) en Jo Peters (voorzitter Chemelot Circular Hub) delen samen met Arnold Stokking (Managing director Brightsite) kansen en uitdagingen vanaf de Chemelot site, een significante factor in de Nederlandse energietransitie. We vragen Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) niet alleen zijn ervaringen in Rotterdam te delen, maar ook hoe te participeren in de energietransitie als ‘Poort naar Europa’. Colette Alma-Zeestraten MBA (voorzitter werkgroep innovatie van de trilaterale strategie chemie en voormalig directeur VNCI) zorgt voor de verbreding naar trilateraal verband. En omdat de transitie niet enkel een zaak is van chemieclusters, maar alleen in samenspraak met overheden, kennisinstellingen en omgeving tot stand kan komen, praten we met Focco Vijselaar (Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Carola van der Weijden (Directeur Provincie Limburg) en Gert Jan Kramer (Professor of Sustainable Energy Supply Systems Copernicus Institute of Sustainable Development en Utrecht University).

Concreet gaat het over de onderwerpen:
– Ambities vs. realiteit: waar staat Chemelot nu?
– De grondstoffen en energietransities, inclusief de benodigde infrastructuur
– Stimulerende regievoering door de overheid
– Maatschappelijk draagvlak

Deze onderwerpen worden vanuit de verschillende perspectieven belicht en we streven ernaar deze aan tafel om te zetten in concrete samenwerkingsinitiatieven om de fase van planvorming naar realisatie te versnellen.

Kortom, een prikkelend gesprek aan een bijzondere, complete tafel, geleid door een van Nederlands beste onderzoekers. Een event om niet te missen.

Schrijf u nu in en kom naar het Brightsite Connaction Event op de Brightlands Chemelot Campus zodat u voor of na het tafelgesprek zelf met de aanwezigen kunt praten. Connection is key en waar kan dat beter dan op de plek waar iedereen die middag aanwezig is. Lukt het niet fysiek naar Geleen te komen, dan is het ook mogelijk het event online te volgen.