Ferdinand van Kampen: “Samen bouwen aan de toekomst van groene chemie in Zuid-Limburg”

People

De transitie naar een groene en circulaire economie is een complexe maar noodzakelijke stap voor regio’s die afhankelijk zijn van traditionele industrieën. In Zuid-Limburg heeft deze uitdaging vorm gekregen door een unieke samenwerking tussen educatieve instellingen, het bedrijfsleven en de overheid, gericht op het creëren van een duurzame toekomst.

Centraal in deze samenwerking staan de Just Transition Fund (JTF)-projecten, die elkaar versterken in een gestructureerd ecosysteem. De projecten, gedragen door verschillende onderwijsniveaus en met een duidelijk doel voor ogen, illustreren een diepe verbondenheid met de regio en haar toekomstige welvaart. Ferdinand van Kampen, adviseur College van Bestuur van VISTA college en voorzitter van de stuurgroep Samenwerkend Netwerk Ecosystemen Limburg (SNEL), legt uit hoe deze gecoördineerde inspanningen de regio vormgeven.

JTF-projecten Zuid-Limburg sluiten naadloos op elkaar aan

ZUYD Hogeschool (hbo), VISTA collega (mbo), CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs) en Leo Loopbaan draaien een JTF-project. “Het doel van ons JTF-project, het zogenaamde ‘VISTA Transition Network Academy’, is het inrichten van een mbo-opleidingsinfrastructuur die aansluit op de arbeidsvraag van techniekbedrijven die investeren in het gebruik van processen voor de groene chemie, groene energie en circulaire grondstoffen, alsook het scholen van (toekomstige) medewerkers in de benodigde transitievaardigheden. Het gaat daarbij om zij- en doorstroom van werknemers naar de groene procesindustrie”, vertelt Ferdinand van Kampen, adviseur College van Bestuur van VISTA college en voorzitter van de stuurgroep Samenwerkend Netwerk Ecosystemen Limburg (SNEL).

Inzet op alle niveaus en vanuit alle stakeholders

“Daarnaast lopen er in de regio nog andere projecten die allemaal op elkaar afgestemd zijn. Denk aan een project dat zich richt op de HR-community (werving talent) of het individu kan ondersteunen bij de keuze voor een baan binnen de groene chemie of kijkt naar hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet. Maar ook SNEL, dat met de verkregen Groeifonds-subsidie de circulaire economie in Limburg een boost geeft door groene chemie te koppelen aan gebouwde omgeving en ICT, sluit hierop aan. We zetten dus in op alle niveaus, en vanuit alle betrokken stakeholders, met als doel voor de regio het benodigde technisch talent te werven, ontwikkelen en behouden. Dat doen we op een gecoördineerde en op elkaar afgestemde manier”, aldus Van Kampen.

Ecosysteemaanpak vanuit Chemelot Circular Hub

“We werken echt vanuit een ecosysteemaanpak waaraan kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, provincie, gemeenten en overige arbeidsmarktpartijen als Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV deelnemen. Er wordt vanuit de arbeidsmarkt en nieuwe technologie gekeken. Er is immers talent nodig om nieuwe technologie in de markt te kunnen uitvoeren. Door vanuit een ecosysteemaanpak te werken zullen de diverse 3- à 4-jarige projecten die nu lopen – en samen goed zijn voor bijna 50 miljoen euro – elkaar versterken en daarmee hun impact vergroten. UM, Zuyd en VISTA zijn belangrijke spelers in dit alles, alsook de Chemelot Circular Hub die als belangrijk verbindend netwerk daarvoor in 2021 is gevormd. Gelukkig zien we met dit brede palet aan verbonden partijen dat de transitie naar een groene chemie cruciaal is voor Zuid-Limburg én dat we dit samen moeten doen”, benadrukt Van Kampen.