Gedeputeerde Stephan Satijn: “Limburg vooruitstrevend in de industrietransitie”

Testimonial

Brightsite heeft bijgedragen aan verschillende Groeifondsvoorstellen. Deze voorstellen raken essentiële onderwerpen voor de vergroening van Chemelot en soortgelijke sites in Nederland. Ik ben dan ook verheugd over dit krachtige Limburgse initiatief en de wijze waarop Brightsite haar bijdrage heeft geleverd door te wijzen op het belang en de mogelijkheden die de vergroening van de chemie biedt. Gezien de enorme transitie-opgave van sites als Chemelot kan het niet anders dan dat de nationale overheid de helpende hand biedt. 

Brightsite richt zich op opschaling van kennis en kunde voor emissieloze chemie die in gezamenlijkheid met de bedrijven en diverse kennispartners wordt ontwikkeld. Op deze wijze laat Limburg zien dat ze in het hart van de industrietransitie een vooraanstaande rol wil en kan spelen, voor Chemelot en voor Nederland. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Dat is nodig, omdat de inspanning enorm is. Tegelijkertijd zijn de kansen omvangrijk; het streven naar een klimaatneutrale industrie in Sittard-Geleen waar producten gemaakt worden die wij allemaal dagelijks gebruiken en de vorming van een schone industrie waar jongeren graag carrière maken, is het meer dan waard. Vanuit de Provincie Limburg steunen wij daarom van harte de inzet van Brightsite en haar partners bij de voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.

Het Nationaal Groeifonds richt zich niet automatisch op verduurzaming van de chemische industrie, dit vraagt onderscheidende voorstellen van diverse consortia. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Dat is nodig, omdat de inspanning enorm is. Tegelijkertijd zijn de kansen omvangrijk; het streven naar een klimaat neutrale industrie in Sittard-Geleen waar producten gemaakt worden die wij allemaal dagelijks gebruiken en de vorming van een schone industrie waar jongeren graag carrière maken, is het meer dan waard. Vanuit de Provincie Limburg steunen wij daarom van harte de inzet van Brightsite en haar partners bij de voorstellen voor het Nationaal Groeifonds.

Stephan Satijn
Lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg