Gezamenlijk optrekken om transitie naar duurzame chemie te bewerkstelligen

Programmalijn 5Project

De Klimaatagenda en het Klimaatakkoord streven naar een energietransitie en een volledig circulaire economie in 2050. De chemische industrie speelt daarin een belangrijke rol. Met programmalijn 5 ‘Transitiescenario’s en systeemintegratie’ richt Brightsite zich op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde transitie van een totale site als Chemelot. Daarbij is het cruciaal dat in gezamenlijkheid aan oplossingen wordt gewerkt én is er ruimte voor individuele projecten. “Brightsite is bij uitstek de partij die kan helpen de synergie op een site optimaal te benutten en technologie in ontwikkeling een stap verder kan brengen.” 

De chemische industrie kan een enorme bijdrage leveren aan de vermindering van de Nederlandse CO₂-uitstoot en aan de verduurzaming van de maatschappij als geheel. “Logischerwijs richten bedrijven zich bij hun plannen om te verduurzamen met name op hun eigen situatie. Ze kunnen de situatie voor de gehele site niet overzien. Wij proberen als Brightsite de verschillende plannen en partijen te koppelen en synergie en een site overkoepelende strategie te stimuleren”, vertelt René Slaghek, Technologie- en Programmamanager bij Brightsite.
Jan Jaap Nusselder, Manager Public Affairs OCI Nitrogen:

“Brightsite is de olie in de machine die bedrijven kan verbinden.”

René Slaghek
Programma Manager
+31 (0)6 20 01 59 35
info@brightsitecenter.com

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het toekomstperspectief is dat Chemelot de nationale doelstellingen voor broeikasgasreductie heeft gehaald door de meest kosteneffectieve maatregelen te implementeren en tegelijkertijd de productie te waarborgen. In 2050 is Chemelot volledig CO₂-neutraal, op basis van een optimaal transitiepad. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.