Integratie van modellen voor een duurzame industriële toekomst: een gesprek met Céline Fellay over het AMIGDALA-project

Artikel

Céline Fellay, manager van Brightsite’s programmalijn ‘Transitiescenario’s en Systeemintegratie’, vertelt over de reikwijdte en doelen van het AMIGDALA-project. Met een aftrap in januari in Frankfurt, zet het project Europa’s gedeelde visie voor een duurzame industriële toekomst in beweging onder de Green Deal. Fellay biedt een blik op de synergie en strategische doelstellingen die spelen, samen met de bijdrage van Brightsite.

AMIGDALA is een Horizon Europe-project, onderdeel van het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie dat gericht is op het bevorderen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang in Europa. Dit initiatief vergemakkelijkt samenwerking tussen landen en disciplines om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, industriële concurrentiekracht te bevorderen en bij te dragen aan duurzame groei.

Sitech en TNO, beide partners in Brightsite, nemen actief deel aan dit project. Fellay (Sitech) wijdt haar expertise fulltime aan Brightsite als manager van de programmalijn ‘Transitiescenario’s en systeemintegratie’.

Wat houdt het AMIGDALA-project in?

Fellay: “AMIGDALA is een door Horizon Europe gefinancierd project dat besluitvormers ondersteunt bij het definiëren en evalueren van paden voor circulaire, klimaatneutrale en concurrerende industrieën. Het project beoogt dit doel te bereiken door samenwerking in onderzoek te stimuleren en verschillende modellen uit uiteenlopende domeinen en schalen samen te voegen tot een coherent geheel dat de transitie van de industrie en de ontwikkeling van beleid stuurt, met de garantie van afstemming op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal.

Wat is de bijdrage van Brightsite aan AMIGDALA?

“Bij Brightsite hebben we met succes een reeks modellen ontwikkeld die ontworpen zijn om de chemische industrie te ondersteunen en te stroomlijnen in de overgang naar duurzamere praktijken. Hoewel onze primaire focus het Chemelot-terrein is geweest, reikt de reikwijdte van onze modellen tot de bredere chemische sector. Onze ambitie, hoewel specifiek aangepast aan een kleinere schaal voor een meer geconcentreerde impact, sluit natuurlijk aan bij het bredere industriële doel om aanzienlijke milieu- en economische transformaties te bevorderen.”

Gezien de vroege fase van het project, wat zijn de onmiddellijke prioriteiten en acties voor Brightsite binnen AMIGDALA?

“Sinds de aftrap in Frankfurt in januari ligt de focus op het betrekken van stakeholders. Dit gebeurt door interviews die Deloitte uitvoert om belangrijke beslissingsfactoren te identificeren. In de tussentijd analyseren we hoe we de acht verschillende modellen die door de consortiumpartners zijn ontwikkeld op elkaar kunnen afstemmen.”

Wat wordt de belangrijkste uitdaging in AMIGDALA?

“De grootste uitdaging is het samenvoegen van de verschillende, maar complementaire modellen tot een samenhangend geheel. Er zijn modellen met een wereldwijd perspectief, die zich richten op zaken als bevolkingsgroei en het bruto binnenlands product. Daartegenover staat het CIMS-model van Brightsite, dat nauwkeurig is afgestemd op de lokale chemische industrie. Hoewel dit model niet rechtstreeks onderdeel zal worden van het beoogde geïntegreerde model, zal het wel gekoppeld worden aan dit model en aan andere regionale modellen. Een belangrijk aspect van deze uitdaging is het bereiken van consensus over een reeks gemeenschappelijke veronderstellingen die in alle modellen moeten worden toegepast om samenhang te waarborgen. Tegelijkertijd hopen we CIMS te verrijken en te verbeteren met gegevens en expertise van onze partners, waardoor een robuust en verbeterd systeem ontstaat.”

Hoe is Brightsite van plan om samen te werken met andere partners in AMIGDALA?

“Samenwerken met VITO en DECHEMA is bijzonder interessant voor ons; Deze organisaties zijn vergelijkbaar met het Nederlandse TNO en bieden de mogelijkheid tot wederzijds leren binnen dit project. Daarnaast is de focus van Deloitte op het vastleggen van de perspectieven en behoeften van stakeholders een ander aspect dat wij bijzonder interessant en waardevol vinden. De omvang en het detailniveau van AMIGDALA maken ons vanzelfsprekend nieuwsgierig naar wat elke partner zal bijdragen.”

Wat is de volgende belangrijke mijlpaal?

“De volgende belangrijke stap in AMIGDALA is het opleveren van een proof of concept. In de loop van volgend jaar willen we de connectiviteit en functionaliteit van deze geïntegreerde modellen valideren.”

Meer over AMIGDALA

In de komende maanden volgt er meer informatie over AMIGDALA op deze website. Voor gedetailleerde informatie over de doelstellingen en de betrokken partners, bezoek de officiële website van het AMIGDALA-project.