Ontmoet Lianne van Oord

Programmalijn 2Programmalijn 3Project

Op 1 april 2020 is Lianne van Oord bij Brightsite gestart als Programma Manager ‘Procesinnovatie‘. Dit programma gaat over procesinnovatie met als doel energie- en emissiereductie. Daarnaast verzorgt Lianne van Oord het project circulair water.

Mijn ervaring als Programma Manager bij DSM voor verschillende procestechnologische projecten en als hoofd van de afdeling onderzoek en advies bij Waterleiding Maatschappij Limburg komt goed van pas bij deze nieuwe uitdaging. Vooral het feit dat Brightsite het hele ontwikkelingstraject van fundamenteel onderzoek tot implementatie beslaat, spreekt mij aan.

Energie- en emissiereductie tijdens en na het proces

Om te voorkomen dat de procesindustrie broeikasgassen CO₂ en N₂O uitstoot, zal een forse procesinnovatie moeten plaatsvinden. Daarom zullen we routes evalueren en ontwikkelen voor:

  • Het afvangen van CO₂ – en mogelijkheden voor nuttige toepassing.
  • Hergebruik van restwarmte op meerdere schaalniveaus (in het proces, op de site en buiten Chemelot).
  • De toepassing van digitalisering om emissies te verminderen.

Sommige maatregelen zijn al door sitegebruikers geïmplementeerd, maar om de emissiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, moeten we nog een stap verder gaan door samen te werken als site users en Brightsite-partners TNO, Sitech en UM. Zo kunnen we gebruik maken van de aanwezige kennis en allerlei onontgonnen mogelijkheden valideren, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.

Circulair water

Op de Chemelot-site wordt veel water gebruikt voor stoomproductie, proceswater en om te koelen en te reinigen. Dit water wordt door USG uit de Maas gehaald en na zuivering door IAZI geloosd in de Maas. Met het project ‘Circulair water’ willen we de watervoetafdruk van de site verkleinen: minder Maaswater gebruiken en minder chemicaliën in de Maas lozen. Omdat watergebruik in veel gevallen verband houdt met energieverbruik en procesinstellingen, is reductie een complexe taak en vraagt ​​het om nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken.

Er zijn dus veel mogelijkheden om te ontdekken en aan te werken en ik heb er zin in!

Klik hier voor meer informatie over programmalijn 3: Procesinnovatie