Rapport Sustainable Industry Lab (SIL): Basisindustrie kán in 2050 klimaatneutraal en circulair produceren

Nieuws

De basisindustrie kán in 2050 in Nederland klimaatneutraal en circulair produceren. Dat concludeert het Sustainable Industry Lab (SIL) in het rapport ‘Groene keuzes voor de Nederlandse basisindustrie’ waaraan wetenschappers en experts uit de industrie, milieubeweging en overheid hebben meegewerkt onder leiding van Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Sustainable Industry Lab.

In het rapport wordt gewezen op de gunstige geografische ligging van Nederland, vooral de Noordzee voor windenergie en wordt gesteld dat de verwachte 70 gigawatt aan windturbines significant zal bijdragen aan de groene energievoorziening. Uitdagingen zoals ruimtegebruik en de integratie van nieuwe technologieën worden erkend. Waterstof speelt een cruciale rol in de energietransitie, terwijl circulariteit en CCS als belangrijke elementen worden gezien voor het realiseren van klimaatdoelen zonder de concurrentiepositie te schaden. Het rapport onderstreept de noodzaak van technische, economische inzichten en actieve deelname aan een circulaire economie.

 

‘De industrie moet haar productieprocessen anders inrichten en rekening houden met die schaarste. Een klimaatneutrale en circulaire samenleving moet leren leven binnen grenzen. Dat vraagt om keuzes, nationaal, maar ook wereldwijd.’
Groene keuzes voor de Nederlandse basisindustrie, pagina 8

Sustainable Industry Lab (SIL)

Het Sustainable Industry Lab (SIL) is een onderzoeksinitiatief dat zich richt op de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire basisindustrie. SIL onderzoekt nieuwe technologieën, processen en beleidsstrategieën om de industriële sector te verduurzamen, met een focus op samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen.

Testimonial Gert Jan Kramer

Gert Jan Kramer schreef in oktober 2022 het testimonial bij de nieuwsbrief van Brightsite die in het teken stond van het ‘Chemelot Integrated Model System’ (CIMS). Daarin stelt hij dat alhoewel de route naar een klimaatneutrale, circulaire industrie niet altijd even duidelijk is, modellen sinds jaar en dag als belangrijk kompas bij deze reis fungeren.